Vergaderingen van Provinciale Staten kunt u live volgen via internet of op televisie bij Omroep Zeeland. Commissievergaderingen worden alleen via internet uitgezonden. Provinciale Staten vergaderen ongeveer één keer per maand op vrijdag om 09.30 uur in de Statenzaal van het Abdijcomplex in Middelburg. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune.

Vergaderstukken

In het overzicht van vergaderingen en activiteiten vindt u alle vergaderstukken, agenda's en notulen van de vergaderingen op datum. Ook kunt u hier naar vergaderstukken zoeken.

Kennismaken

Voor of tijdens de Statenvergadering kunt u uitleg krijgen over de gang van zaken. Ook is er gelegenheid kennis te maken met Statenleden en de commissaris van de Koning. Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken? Laat het ons van tevoren weten, dan houden we hier rekening mee.

Contact

Liesbeth von den Hoff, communicatieadviseur van de Statengriffie
+31 118 631873 / em.vd.hoff@zeeland.nl