Statenvergaderingen

Vergaderingen van Provinciale Staten kunt u live volgen via internet of op televisie bij Omroep Zeeland. Commissievergaderingen worden alleen via internet uitgezonden. Provinciale Staten vergaderen ongeveer één keer per maand op vrijdag om 09.30 uur in de Statenzaal van het Abdijcomplex in Middelburg.

Bekijk de vergaderingen live op deze website.

Foto Statenzaal W. Kok

Vergaderstukken

In het overzicht van vergaderingen en activiteiten vindt u alle vergaderstukken, agenda's en notulen van de vergaderingen op datum. Ook kunt u hier naar vergaderstukken zoeken.

Kennismaken

Voor of tijdens de Statenvergadering kunt u uitleg krijgen over de werkzaamheden van Provinciale Staten. Ook is er gelegenheid om kennis te maken met Statenleden en de commissaris van de Koning. Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken? Laat het ons van tevoren weten, dan houden we hier rekening mee.  

Publiek kan de vergaderingen van Provinciale Staten op de publieke tribune bijwonen. Hierbij geldt de regel vol is vol. In dat geval kan de vergadering in de Voorhal worden gevolgd of online. U wordt verzocht zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan te melden via secretariaatSG@zeeland.nl

 

Contact

Liesbeth von den Hoff, communicatieadviseur van de Statengriffie
+31 118 631873 / em.vd.hoff@zeeland.nl