Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen

De subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen is bedoeld voor het opnieuw gebruiken van lege gebouwen. Lege gebouwen kunnen gebouwen met een bijzonder karakter zijn of gebouwen die in hele slechte staat zijn. Voor gebouwen die in slechte staat zijn is sloop en het gebruiken van de locatie  voor andere doelen mogelijk. Daarbij heeft hergebruik voor wonen de voorkeur. Deze regeling wordt mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zeeland.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gebouw met een bijzonder karakter of een gebouw dat in slechte staat is. Eigenaren kunnen gemeenten, bedrijven, stichtingen of particulieren zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt de subsidie aanvragen voor de kosten van:

  • het aanpassen van (het doel) van lege gebouwen
  • voor het slopen van gebouwen die in hele slechte staat zijn
  • het gebruiken van de locatie voor andere doelen bij voorkeur wonen

Welke voorwaarden gelden er?

De Provincie beoordeelt de projecten op een aantal eisen. Deze eisen zijn het verbeteren van de kwaliteit van een gebouw, de hoogte van het gevraagde bedrag, de gevolgen voor de omgeving, het gebruiken van het gebouw voor andere doelen bij voorkeur wonen, duurzaamheid en cultuurhistorie. Elk project krijgt punten en de projecten met de meeste punten kunnen subsidie krijgen vanuit de regeling Hergebruik Leegstaande Panden. Wilt u meer weten over de subsidieregeling en de eisen? Lees dan hoofdstuk 22 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Het openstellingsbesluit vindt u terug op overheid.nl.

Wat is de maximale vergoeding?

De maximale vergoeding is 200.000 euro. Voor deze subsidie is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Hoe vraag ik deze subsidie aan? 

U kon de subsidie aanvragen via het digitale aanvraagformulier Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen van 1 april tot en met 31 mei 2021. 

Waarom deze subsidieregeling?

De subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor wonen heeft het doel om lege gebouwen met een bijzonder karakter of die in slechte staat zijn opnieuw te gebruiken. Daarmee wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Lege gebouwen kunnen ruimte bieden aan de veranderende woonwensen van mensen. De aandacht ligt hierbij op de aanpak en verbetering van de bebouwde omgeving die er al is. Het gaat dan om het toevoegen van de juiste woningen op de juiste plek. Duurzaamheid is daarbij een logische voorwaarde.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met:

Berbel Lippe
bi.lippe@zeeland.nl
+31 6 50419164

Leo van den Brand
l.vd.brand@zeeland.nl
+31 6 28904133