De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of drie of meer aaneengesloten rijwoningen toekomstbestendig willen maken. Projecten waarbij verouderde sociale en vrije sector huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen subsidie aanvragen.

De geplande informatieavonden bij de gemeenten Hulst, Schouwen-Duiveland, Middelburg en Terneuzen zijn geannuleerd vanwege de maatregelen omtrent het corona-virus. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Waarvoor is de subsidie?

Voor de negende ronde was 1 miljoen euro beschikbaar. Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland.

Toetsing en beoordelingscriteria

De projecten worden beoordeeld volgens toetsingscriteria. Op elk criterium is een maximaal aantal punten haalbaar. Na het beoordelen van alle subsidieaanvragen, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen. Op die manier worden de beste projecten gehonoreerd.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

  • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
  • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
  • Toekomstbestendig maken van drie of meer particuliere rijwoningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
  • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk door sloop
  • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad door sloop

Projecten komen alleen in aanmerking als de woningen een (WOZ)waarde lager dan € 170.000 hebben en gebouwd zijn vóór 1975. Zie voor de overige voorwaarden de Nota Negende ronde (2020) Provinciale Impuls Wonen.

Inloopavonden

De geplande informatieavonden bij de gemeenten Hulst, Schouwen-Duiveland, Middelburg en Terneuzen zijn geannuleerd vanwege de maatregelen omtrent het corona-virus. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als u vragen heeft over uw project of over het invullen van het subsidieaanvraagformulier, stuur dan een bericht naar ons emailadres piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achter laat, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Advies over duurzaamheid

Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Stuur uw vraag naar piw@zeeland.nl. U krijgt antwoord van een energiedeskundige die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Waarom deze subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling willen we het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.

Contact

Heeft u vragen of twijfelt u of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan vooral contact met ons op! Vragen kunnen gesteld worden via email. Als u behoefte hebt aan telefonisch contact dan kunt u per mail om een terugbelverzoek vragen via piw@zeeland.nl