Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast zijn sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet meer geschikt om in te wonen. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland. Voor 2023 is 820.000 euro beschikbaar.

Krot

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 maart 2023. In de Nota Provinciale Impuls Wonen 2023 is te zien welke projecten in aanmerking komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. Het digitale aanvraagformulier is te vinden op deze pagina vanaf 1 maart. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u de instructie lezen of een email sturen naar piw@zeeland.nl. Wij mailen of bellen u dan zo snel mogelijk terug. U kunt uw aanvraag tot en met 1 november 2023 indienen.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Sloop van een particuliere woning
 • Samenvoeging van twee particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen (deze categorie geldt ook wanneer u na sloop van uw woning de bouwtitel bewaart of verkoopt)
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Gebruik het onderstaande digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier subsidie Provinciale Impuls Wonen

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met Digid vereist.

De voorwaarden in het kort:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen winkel of schuur)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ-)waarde is maximaal € 250.000
 • Woning moet binnen bestaand stedelijk gebied of een landelijke bebouwingsconcentratie liggen (in een stad, dorp of buurtschap)
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond
 • Er moet verlies op het project zitten

Volledige subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Zie voor de overige voorwaarden de Nota Provinciale Impuls Wonen 2023.

Informatieavonden

6 juni in het stadskantoor Goes van 18.00-20.00 uur
8 juni in het gemeentehuis Tholen van 18.00-20.00 uur
12 juni in het gemeentehuis Terneuzen van 19.00 uur-21.00 uur
13 juni in het
voorlichtingscentrum duurzaam bouwen in Wissenkerke (Noord-Beveland) 18.00-20.00 uur
15 juni in het stadskantoor Middelburg van 18.00 uur-20.00 uur

21 juni in het gemeentehuis Hulst van 18.00 uur-20.00 uur
22 juni in het gemeentehuis Zierikzee van 18.00 uur-20.00 uur 
28 juni in het gemeentehuis Sluis van 17.00-19.00 uur

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen.

U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of wij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.