De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen gesloten

De inzendtermijn voor subsidieaanvragen van de achtste ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen is op 30 maart 2019 gesloten. In de Nota Achtste ronde (2019) Provinciale Impuls Wonen is te zien welke projecten in aanmerking komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. Op dit moment worden alle aanvragen getoetst en beoordeeld. We streven ernaar om in juni bekend te maken welke projecten gehonoreerd worden.

Toetsing en beoordelingscriteria

De projecten worden beoordeeld volgens toetsingscriteria. Op elk criterium is een maximaal aantal punten haalbaar. Na het beoordelen van alle subsidieaanvragen, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen. Op die manier worden de beste projecten gehonoreerd.

Waarom deze subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling willen we het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen

Contact

piw@zeeland.nl