De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of drie of meer aaneengesloten rijwoningen toekomstbestendig willen maken. Projecten waarbij verouderde sociale en vrije sector huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen, corporaties en andere verhuurders kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen subsidie voor de tiende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020

De tiende ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen is open vanaf 12 oktober 2020. In de Nota Tiende ronde (2020) Provinciale Impuls Wonen is te zien welke projecten in aanmerking komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. De toegang tot het digitale aanvraagformulier is te vinden op deze pagina vanaf 12 oktober. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u de instructie raadplegen of een email sturen naar piw@zeeland.nl. U kunt uw aanvraag tot en met 13 november 2020 indienen.

Aanvraagformulier Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Waarvoor is de subsidie?

Voor de tiende ronde is 500.000 euro beschikbaar. Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland.

Toetsing en beoordelingscriteria

De projecten worden beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria. Op elk criterium is een maximaal aantal punten te behalen. Na het beoordelen van alle subsidieaanvragen, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen. Op die manier worden de beste projecten gehonoreerd.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer particuliere rijwoningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk door sloop
 • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad door sloop

De voorwaarden in het kort

 • Het moet gaan om een woning
 • Bouwjaar van voor 1975
 • (WOZ-)waarde maximaal € 170.000
 • Woning moet binnen bestaand stedelijk gebied of een landelijke bebouwingsconcentratie liggen (stad, dorp of buurtschap)
 • Project mag niet begonnen zijn
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond
 • Er moet verlies op het project zitten

Zie voor de overige voorwaarden de Nota Tiende ronde (2020) Provinciale Impuls Wonen.

Waarom deze subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling willen we het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.

Advies over duurzaamheid

Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Dan kunt u contact opnemen met energieambassadeur Marlou Boerbooms via telefoonnummer 06-51225442 of per mail (mboerbooms@zeelandnet.nl). Zij kan u adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Contact

Heeft u vragen of twijfelt u of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd om uw project met u te bespreken. Vragen kunnen gesteld worden via e-mail of u kunt om een terugbelverzoek vragen via: piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achterlaat, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.