De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of drie of meer aaneengesloten rijwoningen toekomstbestendig willen maken. Projecten waarbij verouderde sociale en vrije sector huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Negende ronde PIW: 20 projecten krijgen subsidie

Op 23 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten aan 20 projecten subsidie te verlenen in het kader van de negende ronde van de Provinciale Impuls Wonen. Het gaat om projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, slopen en nieuwbouwen van particuliere woningen tot sloop van sociale huurwoningen.

Toetsing en beoordelingscriteria

De projecten zijn beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria. Op elk criterium is een maximaal aantal punten haalbaar. Na het beoordelen van alle subsidieaanvragen, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen. Bij de negende ronde is er echter genoeg budget beschikbaar om alle projecten die voldoen aan de randvoorwaarden subsidie te verlenen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de projecten die subsidie ontvangen.

Waarom deze subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling willen we het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.

Contact

piw@zeeland.nl