Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast zijn sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet meer geschikt om in te wonen. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland. Voor 2022 is 500.000 euro beschikbaar.

Krot

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De aanvraagperiode liep van 7 oktober 2022 tot 20 december 2022.

U kon subsidie aanvragen voor:

 • Sloop van een particuliere woning
 • Samenvoeging van twee particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

De voorwaarden in het kort:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen winkel of schuur)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ-)waarde is maximaal € 250.000
 • Woning moet binnen bestaand stedelijk gebied of een landelijke bebouwingsconcentratie liggen (in een stad, dorp of buurtschap)
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond
 • Er moet verlies op het project zitten

Zie voor de overige voorwaarden de Nota Provinciale Impuls Wonen 2022.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen.

U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of wij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

 

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.