Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast zijn sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet meer geschikt om in te wonen. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland. Voor 2023 was 820.000 euro beschikbaar.

Krot

Dertiende ronde Provinciale Impuls Wonen gesloten 

In de dertiende ronde van de Provinciale Impuls Wonen kon tot en met 1 november 2023 subsidie worden aangevraagd. In de Nota Provinciale Impuls Wonen 2023 is te zien welke projecten in aanmerking komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn.

In 2023 zijn in totaal 17 subsidieaanvragen ingediend. Dertien subsidieaanvragen werden ingediend voor de sloop en nieuwbouw van een woning. Bij vier aanvragen ging het om het samenvoegen van twee woningen naar één woning. Van de 17 subsidieaanvragen voldoen 12 projecten aan alle voorwaarden. Deze 12 projecten krijgen in totaal een subsidiebedrag van € 260.000.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen.

U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of wij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.