De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen en corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen subsidie voor de zevende ronde Provinciale Impuls Wonen 2018

De zevende ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen gaat van start. In de Nota Zevende ronde (2018) Provinciale Impuls Wonen is te zien welke projecten in aanmerking komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt de instructie raadplegen of een email sturen naar piw@zeeland.nl. Vóór 21 april 2018 moeten de aanvragen voor de zevende ronde zijn ingediend.

Aanvraagformulier 7e ronde Provinciale Impuls Wonen

Waarvoor is de subsidie?

Voor de zevende ronde is 1 miljoen euro beschikbaar. Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland.

Toetsing en beoordelingscriteria

De projecten worden beoordeeld volgens toetsingscriteria. Op elk criterium is een maximaal aantal punten haalbaar. Na het beoordelen van alle subsidieaanvragen, ontstaat een ranglijst van projecten. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen. Op die manier worden de beste projecten gehonoreerd.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen (*)
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen (*)
 • Bloksgewijs renoveren van drie of meer particuliere rijwoningen tot energieneutrale en levensloopbestendige woningen (*)
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad in een wijk door sloop (*)

 (*) Het gaat om particuliere woningen met een (WOZ)waarde lager dan € 170.000 en gebouwd vóór 1975.

Deel uw idee

Om te kijken of subsidieverlening mogelijk is, organiseert de Provincie informatieavonden in elke regio. Hierbij zijn twee medewerkers aanwezig om plannen en ideeën van geïnteresseerden informeel te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is.  Zowel particulieren, bouwbedrijven als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De informatieavonden vinden plaats op:

 • 26 maart in het gemeentehuis in Terneuzen tussen 19 en 21 uur*
 • 28 maart in het gemeentehuis in Oostburg tussen 17 en 19 uur
 • 29 maart in het stadskantoor in Goes tussen 18 uur en 20 uur
 • 4 april in het gemeentehuis in Hulst tussen 18 en 20 uur
 • 5 april in het gemeentehuis in Tholen tussen 18 en 20 uur
 • 9 april in het gemeentehuis in Zierikzee tussen 19 en 21 uur
 • 12 april in het gemeentehuis in Vlissingen tussen 18 en 20 uur

*Gezamenlijke bijeenkomst met de gemeente Terneuzen over subsidies voor slopen en (ver)bouwen.

Advies over duurzaamheid

Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning, en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Waarom deze subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling willen we het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.

Contact

Vragen kunnen gesteld worden via email. Als u behoefte hebt aan telefonisch contact dan kunt u per mail om een terugbelverzoek vragen via: piw@zeeland.nl