Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast zijn sommige woningen die vroeger gebouwd zijn niet meer geschikt om in te wonen. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van Zeeland. Voor de elfde ronde is 1.050.000 euro beschikbaar.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen vanaf 5 juli 2021. In de Nota Elfde ronde Provinciale Impuls Wonen 2021 is te zien welke projecten in aanmerking komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. Het digitale aanvraagformulier is te vinden op deze pagina vanaf 5 juli. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u de instructie lezen of een email sturen naar piw@zeeland.nl. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. U kunt uw aanvraag tot en met 15 september 2021 indienen.

Digitaal aanvraagformulier Elfde ronde Provinciale Impuls Wonen (PIW) 

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Sloop van een particuliere woning
 • Samenvoeging van twee particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen
 • Vermindering van sociale huurwoningen door sloop
 • Vermindering van vrije sector huurwoningen door sloop

De voorwaarden in het kort:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen winkel of schuur)
 • De woning is gebouwd vóór 1975
 • (WOZ-)waarde is maximaal € 190.000
 • Woning moet binnen bestaand stedelijk gebied of een landelijke bebouwingsconcentratie liggen (in een stad, dorp of buurtschap)
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond
 • Er moet verlies op het project zitten

Zie voor de overige voorwaarden de Nota Elfde ronde Provinciale Impuls Wonen 2021.

Advies over duurzaamheid

Wilt u uw woning energiezuiniger maken? Energieambassadeur Marlou Boerbooms kan u advies geven over maatregelen om uw woning energiezuiniger te maken en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor. Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen. U kunt hier een dag en tijdstip kiezen voor een afspraak.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact met ons op! Wij nemen graag de tijd voor u. Dat kan per telefoon, maar ook via videobellen. U kunt hier een dag en tijdstip kiezen voor een afspraak.

maak hier uw afspraak

U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl. In deze e-mail kunt u ook vragen of wij u terug willen bellen. Zet uw telefoonnummer in uw e-mail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.