Subsidie voor aanleg Groene Daken

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk.

Groene daken Middelburg

Aanvraagperiode subsidie voor aanleg groene daken

Subsidie aanvragen was mogelijk van 1 april tot en met 1 november 2022.

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland. De subsidie is ook van toepassing op garages die op hetzelfde perceel staan van een bedrijfspand / woning van eenzelfde eigenaar. Voor de aanleg van een groen dak op overkappingen, veranda’s en schuurtjes kunt u geen subsidie ontvangen. Het is ook mogelijk om als VVE een aanvraag te doen. De subsidie kan één keer aangevraagd worden per adres.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. De subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden. Binnen deze subsidieregeling zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing (voor een uitgebreider overzicht zie de subsidieregeling; hoofdstuk 19):

 • De subsidie wordt eenmaal verschaft per adres;
 • de aanvraaglocatie is binnen de bebouwde kom van de provincie Zeeland,
 • de aanvrager van het groene dak is de eigenaar van het desbetreffende pand of woning of de VVE;
 • het groene dak is te realiseren op een bestaand (bedrijfs-)pand, woning;
 • daken van reeds gerealiseerde garages komen in aanmerking wanneer de aanvrager ook een pand of woning bezit op hetzelfde perceel;
 • het groene dak is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf. Dit is een bedrijf dat het keurmerk ‘GroenKeur’ van stichting Groenkeur heeft of een werknemer in dienst heeft die in het bezit is van een persoonscertificaat Dak & Gevelgroen basis of Dak & Gevelgroen gevorderd;
 • een handtekening en naam op de offerte van dit zelfde bedrijf, en, indien van toepassing, een handtekening van de werknemer met het persoonscertificaat Dak & Gevelgroen basis of Dak & Gevelgroen gevorderd;
 • er kan geen subsidie worden ontvangen voor reeds gestarte werkzaamheden.

Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn. Werkzaamheden die gestart zijn vóór het toekennen van de subsidie, komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Welke voorwaarden gelden er?

De voorwaarden die worden gesteld aan uw groene dak zijn de volgende:

 • Het groene dak heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 20 l/m2;
 • het groene dak bestaat ten minste uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag;
 • het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 m2;
 • het groene dak heeft een hellingshoek tot 35 graden.

Deze laatste vier voorwaarden dienen specifiek genoemd te worden in uw offerte. Een gecertificeerd bedrijf kan u hierbij helpen.

We adviseren ook de bouwregelgeving van uw gemeente te raadplegen en te informeren naar eventuele aanvullende subsidies. 

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van 25 euro per vierkante meter. Tevens geldt er een maximum per aanvraag van 5.000 euro.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Om van de subsidieregeling gebruik te maken dient u het aanvraagformulier in te vullen en een getekende offerte in te dienen. Uw subsidieaanvraag wordt binnen acht weken behandeld. 

U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. 

Waarom deze subsidieregeling?

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken.

Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken voorzien van bij-vriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen. Groene daken zorgen ervoor dat water wordt opgeslagen waardoor wateroverlast wordt verminderd. Ook helpen groene daken voor verkoeling in de zomer, verbetert het de biodiversiteit en dragen bij aan een leefbare buurt. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de isolatie in huis: koeler in de zomer, warmer in de winter. Ook gaat een groen dak twee keer langer mee dan een traditioneel dak.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op via: subsidiegroenedaken@zeeland.nl

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.