Het provinciebestuur heeft in 2017 een ranglijst opgesteld van Zeeuwse wegen die met voorrang moeten worden opgeknapt. De Zanddijk tussen de A58 en Yerseke staat in de top 3 van die ranglijst.

Samen met gemeente Reimerswaal en belanghebbenden onderzoeken we hoe we de verkeersproblemen rondom Yerseke het beste kunnen oplossen. We willen niet alleen de Zanddijk en de aansluitende Molendijk veiliger maken, maar ook zorgen dat Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal goed bereikbaar zijn vanaf de A58.

Vier tracés nader bekeken

In 2014 is een effectstudie uitgevoerd naar vijf wegtracés, waarvan inmiddels één tracé (het blauwe) is komen te vervallen. In 2017 is een aanvullende studie uitgevoerd naar een mogelijke eerste fase, via een verbindingsweg tussen de Molendijk en de Olzendepolder. De vier tracés uit de studie van 2014 en de verbindingsweg worden nu opnieuw onderzocht op technische uitvoering, effecten, kosten en haalbaarheid.

Bij de studie is specifiek aandacht voor de aansluiting met en doorstroming op de A58, de ontsluiting van bedrijventerreinen bij Yerseke en Kruiningen, het veiliger maken van de spoorwegovergang en de mogelijkheden voor cofinanciering door betrokken partijen.

Contact

Lies Dekker
+31 118 631922

Aanpak voor verkeersproblemen Zanddijk Yerseke