De Provincie Zeeland is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van provinciale (parallel)wegen, fietspaden, bruggen en tunnels. Waar en wanneer er in Zeeland aan de weg wordt gewerkt, door alle wegbeheerders, ziet u op de werkzaamhedenkaart. Informatie over afsluiting van de Zeelandbrug vindt u via de Zeelandbrug app.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Actuele gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen.

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de Tractaatweg BV aan de verbreding van de Tractaatweg (Terneuzen - Belgische grens) naar twee keer twee rijstroken. Naar verwachting is het werk in 2019 klaar. Dan is de weg veiliger en kunt u overal vlot doorrijden.

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren bouwen we op de kruising Sloeweg drie nieuwe viaducten. Medio 2019 moet dit knooppunt met viaducten open zijn voor het verkeer. Lees meer over het project Sloeweg.

Bekijk de bedieningstijden van de bruggen en sluizen van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug.

De Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen zorgt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor een snellere verbinding tussen beide oevers en tussen Nederland en Vlaanderen.

Op onze Zeelandbrug voeren we regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.