De Provincie Zeeland is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van provinciale (parallel)wegen, fietspaden, bruggen en tunnels. Waar en wanneer er in Zeeland aan de weg wordt gewerkt, door alle wegbeheerders, ziet u op de werkzaamhedenkaart.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Bijgewerkte gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen.

Vlot en veilig van Goes naar Gent. De Tractaatweg (N62), de weg tussen Terneuzen en de Belgische grens, is verbreed naar twee keer twee rijstroken. Op drie locaties zijn verkeerslichten vervangen door viaducten. Voor de gehele ...

Ter hoogte van de dorpen Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek komen de Sloeweg (N62), de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg bij elkaar (havenknooppunt Vlissingen-Oost). Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren staan op deze locatie drie nieuwe viaducten: knooppunt Drie Klauwen. 

Bekijk de bedieningstijden van de bruggen en sluizen van het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug.

De Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen zorgt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor een snellere verbinding tussen beide oevers en tussen Nederland en Vlaanderen.

Op onze Zeelandbrug voeren we regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Heeft u een melding, klacht of vraag over onze (vaar)wegen? Geef het aan ons door.