Zeeuwse wegbeheerders houden actuele en toekomstige informatie van wegwerkzaamheden en evenementen op hun wegen bij die voor verkeershinder kunnen zorgen.

Actuele en toekomstige wegwerkzaamheden

Informatie over actuele of toekomstige wegwerkzaamheden en evenementen is ook in kaartvorm weergegeven.

Direct naar de kaart

Deze website met kaartinformatie is gekoppeld aan navigatiesystemen met actuele kaartinformatie. Uw navigatiesysteem kan dan een alternatieve route uitstippelen.

Melding/klacht/vraag

  • Urgente melding? Bel direct 112 (Hulpdiensten) of +31(0)900-8844 (Politie).
  • Niet-urgente melding/klacht/vraag of suggestie voor verbetering? Bel tijdens kantooruren van 08.30 tot 16.30 uur naar +31(0)118 631011 of vul het formulier melding/klacht/vraag (vaar)wegen in.

Samenwerking

Alle wegbeheerders houden zelf actuele en toekomstige informatie van hun wegen bij op deze óf op een eigen website en zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor.
Rijkswaterstaat: www.vananaarbeter.nl
Gemeenten: www.zeeland.nl/verkeersinfo-en-wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden
Westerscheldetunnel NV: www.westerscheldetunnel.nl  

Contact

Hebt u andere vragen of opmerkingen over wegwerkzaamheden? Stuur dan een mail naar: meldingklachtwegen@zeeland.nl.

Nieuws- en persberichten over wegwerkzaamheden

Op 25 januari 2021 start aannemer Markusse B.V. in opdracht van Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van nieuwe verkeerslichten op de kruising...

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de reparatie van de Sloebrug in Vlissingen. Naar verwachting is de brug uiterlijk 22 januari 2021 weer gereed voor gebruik. In dit bericht leest u het laatste...

Stand van zaken werkzaamheden die nodig zijn om de Sloebrug weer veilig te kunnen draaien:

Sinds maandag 14 september is de Sloebrug in Vlissingen gestremd voor de scheepvaart. Uit de onderzoeken is gebleken welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om de Sloebrug weer veilig te kunnen...

Komende tijd voert De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud en Services BV in opdracht van Provincie Zeeland asfaltwerken uit aan een aantal provinciale wegen in Noord- en Midden-Zeeland.

Komende tijd voert H4A Infratechniek BV in opdracht van de provincie Zeeland asfaltwerken uit aan een aantal provinciale wegen en fietspaden in Zeeuws-Vlaanderen.

Vanaf 31 augustus 2020 voert H4A Infratechniek BV in opdracht van Provincie Zeeland asfaltwerken uit aan een aantal provinciale wegen en fietspaden in Zeeuws-Vlaanderen.