Op de wegwerkzaamhedenkaart ziet u waar en wanneer er in Zeeland aan de weg wordt gewerkt en welke evenementen voor verkeershinder zorgen. De Provincie zorgt voor actuele gegevens over de provinciale wegen.

Direct naar de kaart

Gegevens op deze kaart worden automatisch doorgegeven aan navigatiesystemen. Uw navigatiesysteem kan dan een alternatieve route uitstippelen.

Gemeenten in Zeeland zijn zelf verantwoordelijk om deze kaart actueel te houden met werk aan de weg op gemeentelijke wegen. Ook andere wegbeheerders houden zelf de kaartgegevens bij voor wegen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Deze wegbeheerders zijn: Rijkswaterstaat, het Waterschap Scheldestromen, de Westerscheldetunnel en Zeeland Seaports.

Contact

Martijn Bierman
mo.bierman@zeeland.nl