De Zeelandbrug verbindt sinds 15 december 1965 Schouwen-Duiveland (Zierikzee) en Noord-Beveland (Colijnsplaat) en is ruim vijf kilometer lang. De Zeelandbrug kwam in de plaats van de veerverbinding Zierikzee-Kats.

Ontheffing landbouwers voor Zeelandbrug

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug. Ook kunnen bestuurders zich aanmelden om op een specifieke datum mee te rijden met het konvooi.

Vanaf 1 juni 2017 staat de Provincie Zeeland drie keer per week landbouwverkeer toe op de Zeelandbrug. Maximaal drie ochtenden per week kunnen voertuigen tussen 9.00 en 10.00 uur ’s ochtends in konvooi over de brug rijden. Het konvooi vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen rijdt een konvooi landbouwverkeer om 9.15 uur van zuid naar noord en om 9.50 uur van noord naar zuid.

Meer informatie konvooi en ontheffing aanvragen

Geschiedenis Zeelandbrug

Eigenaar

De Zeelandbrug is in eigendom en beheer van de Provincie Zeeland. Provinciale Staten besloten in 1962 tot de bouw. De opzet was een snelle verbinding te maken tussen Schouwen-Duiveland en Midden-Zeeland en meer specifiek met het zeehavenindustriegebied Vlissingen-Oost, dat toen tot ontwikkeling kwam. Ook de Deltawerken waren in die tijd nog in volle gang, maar de Provincie wilde niet wachten op de dam in de Oosterschelde, waarover een weg zou komen. Van de waterdoorlatende stormvloedkering was toen nog geen sprake. De dam kwam uiteindelijk gereed in 1987. De Zeelandbrug was toen al ruim twintig jaar in gebruik.

Tol

Van het begin tot 31 december 1992 moest het autoverkeer tol betalen voor de passage van de brug. De tol was nodig om de exploitatie van de brug rond te krijgen, te meer doordat het Rijk niet bijdroeg in de financiering. Veelgebruikers kregen een gereduceerd tarief aangeboden. Aanvankelijk werd ook tol geheven voor voetgangers, (brom)fietsers en buspassagiers, maar dat werd al eerder afgeschaft. De tolhuisjes, per rijrichting aanvankelijk twee, later drie, alle aan de Noord-Bevelandse kant, werden in 1993 afgebroken. In 2000 onderging de weg een grondige reconstructie voor de verkeersveiligheid. Naast het innen van de tol waarschuwden de tolgaarders de automobilisten met caravans en vrachtwagenchauffeurs bij een windkracht van 9 tot 12 op de Zeelandbrug. Of ze kregen van de brugwachter een seintje als ze vanaf de kant van Zierikzee kwamen aanslingeren. Tegenwoordig wordt u gewaarschuwd door middel van waarschuwingsborden aan beide kanten van de Zeelandbrug.

Brugbediening

Tot 2008 werd de bediening vanuit het brugwachtershuis op de brug verzorgd. Sindsdien gebeurt dat vanuit de Nautische Centrale in Vlissingen.

Van langste brug van Europa naar Rijksmonument

De Zeelandbrug is een indrukwekkend bouwwerk van een goede vijf kilometer lang. Bij de opening door Koningin Juliana op 15 december 1965 was het de langste brug van Europa. Inmiddels is die status achterhaald, maar werd de Zeelandbrug op 15 december 2015 aangewezen als Rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Pronkstuk

Op de carpoolplaats 'De Tol' in Colijnsplaat, 1ste Deltaweg 15 (parallelweg N256), staat een meters hoge betonnen ring. Zo'n ring is onderdeel van de pijlers en stond bij het Dorpshuis aan de haven in Colijnsplaat. Ooit was het een pronkstuk van de tentoonstelling over de bouw van de Zeelandbrug.

50 jaar Zeelandbrug: bouw van de brug in de jaren zestig

Bekijk hier de film (2,5 minuut) over de bouw van Zeelandbrug in de jaren zestig. Film is gemaakt door Roggenplaatmedia, in opdracht van Provincie Zeeland.
Download's