Heeft u een klacht over de manier waarop een ambtenaar, een bestuurder of het bestuur van de Provincie u heeft behandeld? U kunt uw klacht indienen bij de Provincie.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen via het formulier Klacht gedraging ambtenaar/bestuurder

  • Beantwoordt de vragen kort en bondig.
  • Een verwijzing naar meegestuurde stukken volstaat niet.
  • Na het invullen moet u het formulier printen, ondertekenen en per post opsturen.

Stuur het formulier naar:

Provincie Zeeland
T.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie
 Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Direct naar formulier Klacht

Let op

Dit formulier is niet bedoeld voor klachten over het wel of niet verlenen van vergunningen, subsidies en dergelijke. Hiervoor bestaat een aparte bezwarenprocedure. Dit formulier is ook niet bedoeld voor algemene opmerkingen over het beleid van het bestuursorgaan. Heeft u klachten over een andere overheidsinstantie, zoals gemeente of waterschap, dan kunt u terecht bij de betreffende overheidsinstantie zelf.

Nationale ombudsman

Komt u er met de Provincie niet uit? Wellicht kan de Nationale ombudsman wat voor u betekenen. De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties, waaronder de Provincie. Een klacht moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Juridisch, Inkoop en Subsidies van de Provincie Zeeland via telefoonnummer +31 118 631254 / 631319 of stuur een e-mail naar bezwaarenberoep@zeeland.nl onder vermelding van 'Klacht gedraging ambtenaar/bestuurder'.