De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. Tegelijkertijd moet onze economie concurrerend blijven. De Provincie heeft een actieve rol bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. We willen daarbij de specifieke voordelen benutten die Zeeland heeft.


U zoekt informatie over


Anderen zochten ook

Zeeland heeft rondom water. Dat biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie. Bovendien zijn nieuwe technologieën om energie te winnen uit water of wind een goed exportproduct. Verder telt Zeeland een flink aantal industriële bedrijven. Dat biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden restwarmte opnieuw te gebruiken en zo energie te besparen. 

Bij alle initiatieven op energiegebied werkt de Provincie nauw samen met Zeeuwse bedrijven en maatschappelijke organisaties.


Zoek op onderwerp

De Provincie focust in het energiebeleid op thema's die goed zijn voor het milieu, maar ook voor Zeeland. Omdat ze bijdragen aan economische ontwikkeling, werkgelegenheid en innovatie.

Met de plaatsing en exploitatie van windturbines draagt de Provincie bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland. We doen dat samen met gemeenten en initiatiefnemers van windenergieprojecten.

Een getijdencentrale in de Brouwersdam kan misschien groene stroom produceren. Als het lukt, heeft het project enorme internationale uitstraling. De Provincie onderzoekt met partners de technische mogelijkheden.

Industriële restwarmte verdwijnt meestal via de schoorsteen of koelwater. Maar het kan gebruikt worden voor de energievoorziening. De Provincie stimuleert benutting van restwarmte.

De Provincie ondersteunt het ministerie van Defensie om de kazerne bij Vlissingen energieneutraal te bouwen. En we steunen een samenwerkingsverband dat bewoners stimuleert hun woningen te verduurzamen.