Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit vier leden en de Commissaris van de Koning, die voorzitter is van het college. Ab Smit neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden na de provinciale verkiezingen gekozen door de leden van Provinciale Staten voor een periode van vier jaar. Gedeputeerde Staten zijn voor al hun doen en laten verantwoording verschuldigd aan Provinciale Staten.


Zoek op onderwerp

In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' heeft een meerderheid van Provinciale Staten en daarmee Gedeputeerde Staten hun gezamenlijke voornemens voor de bestuursperiode 2015-2019 geformuleerd.

Zeeland heeft vier gedeputeerden, die samen met de Commissaris van de Koning het college van Gedeputeerde Staten vormen.

De commissaris van de Koning vertegenwoordigt de provincie op allerlei gebied, is lid en voorzitter van Gedeputeerde Staten en voorzitter van Provinciale Staten. Daarnaast heeft hij nog enkele taken.

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het provinciale beleid. Verder voeren ze onder meer beslissingen van Provinciale Staten uit en houden ze toezicht op gemeenten en het waterschap.

Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor openbare veiligheid.

Onze democratische rechtsstaat verdient een feest: Prinsjesfestival. Van 15 tot en met 20 september (Prinsjesdag) 2016 is de binnenstad van Den Haag hiervan het decor. Zeeland is dit jaar partner van het Prinsjesfestival.

 

Ter gelegenheid van het Zeeuws Diner in Nieuwspoort Den Haag is het lobbykaartje '12 Zeeuwse Zaken'gemaakt. Daarin staat wat Zeeland de BV Nederland te bieden heeft en wat daarvoor nodig is.