Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit vier leden en de Commissaris van de Koning, die voorzitter is van het college. Ab Smit neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden na de provinciale verkiezingen gekozen door de leden van Provinciale Staten voor een periode van vier jaar. Gedeputeerde Staten zijn voor al hun doen en laten verantwoording verschuldigd aan Provinciale Staten.


Zoek op onderwerp

In “Samen verschil maken” beschrijven de onderhandelaars onder meer hun visie op Zeeland en hoe ze van daaruit als fracties én als kandidaat-gedeputeerden willen werken.

Zeeland heeft vier gedeputeerden, die samen met de Commissaris van de Koning het college van Gedeputeerde Staten vormen.

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het provinciale beleid. Verder voeren ze onder meer beslissingen van Provinciale Staten uit en houden ze toezicht op gemeenten en het waterschap.

De commissaris van de Koning vertegenwoordigt de provincie op allerlei gebied, is lid en voorzitter van Gedeputeerde Staten en voorzitter van Provinciale Staten. Daarnaast heeft hij nog enkele taken.

Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor openbare veiligheid.