Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda's staan. 

Vergadering Provinciale Staten

Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten van 20 september 2019 staat onder andere het Statenvoorstel over ‘Klimaatadaptatie’.

Statenlid Anton Geluk

Hierbij een quote van het Statenlid Anton Geluk van de CDA over het Statenvoorstel Klimaatadaptatie:
‘Klimaatadaptatie in Zeeland is belangrijk om onze provincie door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.’

Statenlid Trees Janssens

Quote van het Statenlid Trees Janssens van de Partij voor de Dieren hierover:
'Vergroening is nodig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Tegel er uit plant erin” vertaald naar provinciaal beleid betekent: minder verstening, meer natuur, meer bomen en struiken en meer groene daken.'

Extra Commissie Ruimte

Er is een extra Commissievergadering Ruimte ingepland om het Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken verder te kunnen bespreken. Deze extra Commissie komt bijeen op vrijdag 13 september 2019 om 10:00 uur in de Louise de Colignyzaal van het Statencomplex.

Eelco van Hoecke, Forum voor Democratie: "Ik vind het enorm vreemd dat het bestuur van RUD en niet de provincie aan KPMG de opdracht heeft gegeven de frictiekosten te onderzoeken. Dit komt op mij over als een slager die zijn eigen vlees mag keuren met als gevolg een enorme kostenpost die in mijn ogen onaanvaardbaar is."

Bijwonen Statenvergadering

Maandelijks nemen de leden van Provinciale Staten besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering vanaf de publieke tribune bijwonen.
De vergaderingen vinden één keer per maand op vrijdag plaats en beginnen om 09.30 uur.

Uitleg vooraf

Het is mogelijk om voorafgaand aan de vergadering uitleg te krijgen over de gang van zaken en een praatje te maken met statenleden en de commissaris van de Koning. De contactpersoon hiervoor is de communicatieadviseur van de statengriffie,. Telefoonnummer:  +31 118 631873, e-mail: em.vd.hoff@zeeland.nl.

Hoe kom je in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens aan te melden plaats nemen op de publieke tribune. U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in vier openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte
  • Strategische Opgaven

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.