Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda's staan. 

De maandelijkse openbare Provinciale Statenvergadering is op vrijdag 7 december 2018 vanaf 9.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere de Statenvoorstellen ‘Beleidsnota Natuurwetgeving meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit’ en ‘Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry’

Bereikbaarheid

In april 2018 zijn er op initiatief van Provinciale Staten, tijdens de bijeenkomst over Bereikbaarheid, brainstormsessies gehouden over problemen die in de Zeeuwse gemeenten spelen op het gebied van bereikbaarheid.

Dit heeft een lange lijst van ideeën opgeleverd, waaruit de aanwezigen de drie beste hebben gekozen.

Eerste prijs:   

Gemeente Schouwen-Duiveland: wedstrijd met een stappenteller voor leerlingen van de basisschool: € 2500,--

Tweede prijs:

Gemeente Goes: digitale oplossing/app voor MBO-scholieren die van en naar stage moeten: € 1.500,--

Derde prijs:   

Gemeente Reimerswaal: dezelfde casus en een vergelijkbare oplossing: € 1.000,--

Bijwonen Statenvergadering

Maandelijks nemen de leden van Provinciale Staten besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering vanaf de publieke tribune bijwonen.
De vergaderingen vinden één keer per maand op vrijdag plaats en beginnen om 09.30 uur.

De vergaderdata in 2018 zijn: vrijdag 2 februari, 2 maart, 6 april, 8 juni, 29 juni, 21 september, 26 oktober, 9 november en 7 december.

Uitleg vooraf

Het is mogelijk om voorafgaand aan de vergadering uitleg te krijgen over de gang van zaken en een praatje te maken met statenleden en de commissaris van de Koning. De contactpersoon hiervoor is de communicatieadviseur van de statengriffie,. Telefoonnummer:  +31 118 631873, e-mail: em.vd.hoff@zeeland.nl.

Hoe kom je in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens aan te melden plaats nemen op de publieke tribune. U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in drie openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.