Actueel PS

Op deze pagina vindt u onder andere terug waar u het kunt bekijken. Ook waar u de vergaderingen kunt (terug) bekijken en hoe u een Statenvergadering kunt bijwonen. 

Leden Provinciale Staten aan het vergaderen (2023)

Voor de data en agenda van de aankomende en afgelopen vergaderingen gaat u naar het vergaderoverzicht.

Vergaderingen terugkijken

Wilt u een vergadering terugkijken? Dat kan. De uitgezonden vergaderingen kunt u terugkijken op deze website.

Bijwonen Statenvergadering

De leden van nemen maandelijks besluiten over onderwerpen die belangrijk zijn voor de inwoners van Zeeland. De vergaderingen van Provinciale Staten en de Commissies zijn openbaar. Publiek kan de vergaderingen  op de publieke tribune bijwonen. Hierbij geldt de regel vol is vol. In dat geval kan de vergadering in de Voorhal worden gevolgd of online. U wordt verzocht zich binnen minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan te melden via secretariaatSG@zeeland.nl.

Uitleg vooraf

Het is normaal gesproken mogelijk om vóór een vergadering uitleg te krijgen over de werkzaamheden van Provinciale Staten en een praatje te maken met Statenleden en de commissaris van de Koning. U kunt zich hiervoor aanmelden via secretariaatsg@zeeland.nl.

 

Hoe komt u in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar, net zoals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. 

U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken waar de commissie over gaat. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in vier openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte
  • Strategische Opgaven

Meer informatie over de Commissies vindt u op deze pagina.