Actueel PS

Op deze pagina vindt u nieuws en actualiteiten rond Provinciale Staten.

Provinciale Staten tijdens een vergadering in de Statenzaal

Vergaderoverzicht

Voor de data en agenda van de aankomende en afgelopen vergaderingen gaat u naar het vergaderoverzicht.

Vergaderingen terugkijken

Wilt u een vergadering terugkijken? Dat kan. De uitgezonden vergaderingen kunt u terugkijken op deze website.

Bijwonen Statenvergadering

De leden van Provinciale Staten nemen maandelijks besluiten over onderwerpen die belangrijk zijn voor de inwoners van Zeeland. De vergaderingen vinden maandelijks op vrijdag plaats. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering normaal gezien vanaf de publieke tribune bijwonen. Dit is nu niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

In verband met de coronamaatregelen kunt u deze vergaderingen voorlopig alleen digitaal volgen. Kijk op bit.ly/PS-Live voor de livestreams. Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan em.vd.hoff@zeeland.nl.

Uitleg vooraf

Het is normaal gesproken mogelijk om vóór een vergadering uitleg te krijgen over de werkzaamheden van Provinciale Staten en een praatje te maken met Statenleden en de commissaris van de Koning. Deze uitleg is nu tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan em.vd.hoff@zeeland.nl.

Hoe komt u in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar, net zoals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen normaal gesproken zonder zich vooraf aan te melden plaatsnemen op de publieke tribune. Dit is nu tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken waar de commissie over gaat. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in vier openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte
  • Strategische Opgaven

Meer informatie over de Commissies vindt u op deze pagina.

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.