Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda's staan. Voor de data en agenda van alle komende vergaderingen gaat u naar het Vergaderoverzicht en activiteiten. De eerstvolgende vindt u hieronder.

Volgende Statenvergadering

Op donderdagavond 10 juni 2021 om 18.00 uur en vrijdag 11 juni 2021 om 9.30 uur zijn de eerstvolgende Statenvergaderingen. De livestreams vindt u via deze link. Mochten deze onverhoopt niet werken kunt u ook de back-up stream bekijken. Die linkjes volgen nog.

Volgende Commissievergaderingen

Vrijdag 21 mei 2021

  • 09:00 uur | Commissie Ruimte | Link naar livestream volgt
  • 13:30 uur | Commissie Economie | Link naar livestream volgt

Vrijdag 28 mei 2021

  • 09:00 uur | Commissie Bestuur | Link naar livestream volgt
  • 13:30 uur | Commissie Strategische Opgaven | Link naar livestream volgt

Vergaderingen terugkijken

Al onze uitgezonden vergaderingen zijn terug te kijken op deze website.

Bijwonen Statenvergadering

De leden van Provinciale Staten nemen maandelijks besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering dan vanaf de publieke tribune bijwonen, maar dit is nu niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. De vergaderingen vinden maandelijks op vrijdag plaats.

In verband met de coronamaatregelen kunt u deze vergaderingen voorlopig alleen digitaal volgen. Kijk op bit.ly/PS-Live voor de livestreams. Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan em.vd.hoff@zeeland.nl.

Uitleg vooraf

Het is normaliter mogelijk om voorafgaand aan de vergadering uitleg te krijgen over de gang van zaken en een praatje te maken met statenleden en de commissaris van de Koning. Deze uitleg is nu tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan em.vd.hoff@zeeland.nl.

Hoe komt u in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen normaliter zonder zich vooraf aan te melden plaatsnemen op de publieke tribune. Dit is nu tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in vier openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte
  • Strategische Opgaven

Meer informatie over de Commissies vindt u op deze pagina.

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.