Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda's staan. Voor de data en agenda van de komende vergaderingen gaat u naar het Vergaderoverzicht en activiteiten.

Volgende Statenvergadering

Op vrijdag 18 december, vanaf 09:30 uur, is de eerstvolgende Statenvergadering. 

Volgende Commissievergadering

  • Donderdag 26 november | 19:30 uur | Commissie Strategische Opgaven
  • Vrijdag 27 november | 14:00 uur | Commissie Economie
  • Vrijdag 4 december | 09:00 uur | Commissie Bestuur

Vergadering terugkijken

Al onze uitgezonden vergaderingen zijn terug te kijken op deze website.

Bijwonen Statenvergadering

Normaal gesproken nemen de leden van Provinciale Staten maandelijks besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering dan vanaf de publieke tribune bijwonen, maar dit is nu niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. De vergaderingen vinden één keer per maand op vrijdag plaats en beginnen om 09.30 uur.

Uitleg vooraf

Het is mogelijk om voorafgaand aan de vergadering uitleg te krijgen over de gang van zaken en een praatje te maken met statenleden en de commissaris van de Koning. De contactpersoon hiervoor is de communicatieadviseur van de statengriffie,. Telefoonnummer:  +31 118 631873, e-mail: em.vd.hoff@zeeland.nl. Deze uitleg is nu tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

Hoe komt u in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen zonder zich vooraf aan te melden plaatsnemen op de publieke tribune.

U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in vier openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte
  • Strategische Opgaven

Meer informatie over de Commissies vindt u op deze pagina.

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.