Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op de agenda komen.

Op de agenda van de commissie Bestuur van vrijdag 24 februari 2017 staat het Statenvoorstel voortgang grote projecten.

Jan Henk Verburg (ChristenUnie)

"Zeeland heeft diverse grote projecten lopen met veel (financiële) impact. We monitoren de voortgang daarom elk kwartaal en brengen daarbij ook de risico's in kaart. Het toetsingskader - 'wanneer is iets een groot project en hoe gaan we daarmee om' wordt komende vergadering van Commissie Bestuur besproken."

Zeeuwse primeur

Op 4 november 2016 is in Zeeland het jongste lid van Provinciale Staten van Nederland beëdigd.

Vincent Bosch uit Poortvliet is 19 jaar en hij vertegenwoordigt de PVV. Vincent is bachelor student Informatica aan de Universiteit van Antwerpen.

Hoe kom je in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens aan te melden plaats nemen op de publieke tribune. U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in drie openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via griffier@zeeland.nl.