Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2023-2027) Nationaal Strategisch Plan

GLB staat voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Om aanspraak te maken op Europees geld om dit beleid uit te voeren, heeft elke lidstaat een uitvoeringsplan ingediend bij de Europese Commissie. Nederland heeft dit gedaan in de vorm van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hierin heeft Nederland aangegeven op welke wijze bij te gaan dragen aan de doelen van het GLB.

Logo Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Op dit moment zijn we druk bezig om alle subsidieregelingen vorm te geven. Zodra de details bekend zijn en u subsidie kunt gaan aanvragen, informeren we u daarover via deze pagina. Ook zullen we u op de hoogte houden via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Als u daar nog niet op geabonneerd bent, kunt u dat hier doen: 

aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Waar dient het GLB voor?

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met alle betrokkenen op het platteland om toekomstbestendige landbouw mogelijk te maken. Het GLB biedt een groot aantal Europese, nationale en provinciale steunmaatregelen. Jaarlijks is er ongeveer € 800 miljoen Europees geld beschikbaar voor Nederland.

Wat voor subsidies en andere vormen van ondersteuning biedt het GLB?

Het GLB stelt subsidies en andere instrumenten beschikbaar aan boeren en anderen die zich inspannen voor toekomstbestendige landbouw.

 • Het GLB biedt inkomenssteun aan boeren. Per hectare is een basisbedrag beschikbaar voor elke agrariër die zich aanmeldt en voldoet aan geldende wettelijke eisen en goede milieuzorg.
 • Het GLB geeft extra steun aan activiteiten die bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat, de eco-regeling. Boeren kiezen uit een lijst van activiteiten wat bij de bedrijfsvoering en interesses past én bij de doelstellingen van het GLB. Hoe meer een boer zich inspant, des te hoger de vergoeding.
 • Via een collectief werken boeren samen aan maatregelen die de biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied verbeteren. Het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) wordt financieel ondersteund vanuit het GLB.
 • Het GLB helpt boeren om hun producten en de voedselketen te vernieuwen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies voor innovatie, pilots en duurzame investeringen.
 • Het GLB biedt mogelijkheden voor boeren om kennis op te doen en uit te wisselen, bijvoorbeeld door de kosten voor onafhankelijke adviseurs en cursussen te vergoeden.
 • Het GLB ondersteunt extra in gebieden waar van boeren en andere terreinbeheerders meer wordt gevraagd, zoals veenweide- en Natura 2000-gebieden.
 • Het GLB biedt steun voor jonge boeren en tuinders. Zij ontvangen meer hectarepremie, meer subsidie voor duurzame investeringen, vestigingssteun en hulp bij generatiewisseling.

Voor een uitgebreid overzicht van subsidies en andere instrumenten binnen het GLB kunt u kijken op de website van de RVO. Subsidies van het GLB worden landelijk of provinciaal beschikbaar gesteld.

Van welke subsidieregelingen kunt u gebruik maken op basis van het NSP?

Als Provincie Zeeland voeren we in het NSP de volgende subsidieregelingen uit:

 • Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven
 • Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven Groen blauwe dooradering + dierenwelzijn
 • Niet productieve investeringen voor landbouwbedrijven
 • Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven
 • Samenwerking voor ketens, sectoren, duurzamer voedsel, GLB-pilots en Europese innovatie partnerschap.
 • LEADER
 • Samenwerking voor Integrale Gebiedsontwikkeling
 • Kennisverspreiding en informatie

Op dit moment worden bovenstaande subsidieregelingen nog tot in het laatste detail uitgewerkt. Zodra het zover is dat u een subsidieaanvraag kunt indienen, vindt u dit terug op deze pagina. Ook zullen we u daarover informeren via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. 

aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Voormalige subsidieperiode POP3

Voor informatie over de afgelopen POP3 periode, kunt u kijken op POP3 | Provincie Zeeland of contact met ons opnemen via pop3@zeeland.nl

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Wilt u graag geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen het NSP en andere Europese fondsen? Meldt u zich dan aan voor de Europa Nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

Voor vragen over bovenstaande regelingen kunt u contact opnemen met: Maja van Putte: +31 6 2890.4141, Claudia de Vos: +31 6 2890.4259 of Annelien bij de Vaate +31 6 2572.6523. U kunt ook mailen naar nsp@zeeland.nl.

Maja van Putte
Claudia de Vos
Annelien Bij de Vaate, POP-team

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.