Nachtvorst, sneeuw en ijzel. Dat betekent dat het gladheidseizoen is begonnen. Om ervoor te zorgen dat u veilig de weg op kunt, staan de Zeeuwse wegbeheerders dag en nacht paraat om de gladheid te bestrijden. We strooien alle doorgaande wegen. Zo zorgen we ook in de winter voor een goede bereikbaarheid door schone veilige wegen.

De Provincie werkt bij de gladheidbestrijding samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports, de N.V. Westerscheldetunnel en de Zeeuwse gemeenten. Samen zorgen we ervoor dat de wegen zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij zijn. Deze samenwerking is uniek in Nederland, omdat op aaneengesloten routes alles in één keer gestrooid wordt, zonder onderbrekingen. 

Waar strooien de wegbeheerders?

In de winter wordt bij gladheid gestrooid op de snelwegen, provinciale wegen, doorgaande wegen en belangrijke fietsroutes. Op de strooiroutekaart ziet u op welke aaneengesloten routes de samenwerkende partners strooien. Wegen binnen de bebouwde kom strooien gemeenten veelal zelf. Informatie hierover vindt u op gemeentelijke websites. Bij aanhoudende vorst en/of langdurige sneeuwval strooit het Waterschap ook andere wegen.

Wanneer strooien we?

De wegbeheerders strooien zodra er kans is op gladheid. Om te bepalen waar en wanneer gestrooid moet worden, gebruiken ze een uitgebreid gladheidmeldsysteem dat dertig meetpunten heeft in Zeeland. Hier wordt de temperatuurdaling van het wegdek vergeleken met de luchtvochtigheid. Die informatie wordt gecombineerd met meteorologische voorspellingen. De beslissing om te strooien nemen we een paar uur voordat het glad zou kunnen worden, want we strooien preventief. Er kunnen zo'n 150 strooiers vertrekken vanuit dertien steunpunten verspreid over Zeeland.

Bij hevige sneeuwval

De wegbeheerders zetten bij hevige sneeuwval extra strooiers en ook sneeuwschuivers in. Bij langdurige sneeuwval en in dringende gevallen is het mogelijk dat andere wegen, die normaal niet gestrooid worden, ook worden schoongemaakt.

Let op! 

Als er net is gestrooid, betekent het niet dat het gelijk veilig is. Het zout moet eerst nog ingereden worden. Ga daarom goed voorbereid op pad en lees de tips voor weggebruikers.

Klachten, meldingen

Heeft u een klacht of andere melding over de gladheidbestrijding? Bel dan met het telefonisch meldnummer voor de provinciale (vaar)wegen:

+31 118 631080 tijdens kantooruren
+31 118 631631 buiten kantooruren

Of stuur een e-mail naar provincie@zeeland.nl

Zeeuwse strooiploeg