Gladheidbestrijding

Nachtvorst, sneeuw en ijzel. Dat betekent dat het gladheidseizoen is begonnen. Om ervoor te zorgen dat u veilig de weg op kunt, staan de Zeeuwse wegbeheerders dag en nacht paraat om de gladheid te bestrijden.

gestrooid fietspad

Strooiroutekaart Zeeland

Op basis van een gladheid meldsysteem strooien samenwerkende wegbeheerders alle snelwegen, provinciale wegen, doorgaande wegen en belangrijke fietsroutes. De strooiacties worden gemeld via Twitter @provzeeland. Wegen binnen de bebouwde kom strooien gemeenten veelal zelf. Waar gestrooid wordt vindt u op de gemeentelijke websites. 

Op de strooiroutekaart ziet u op welke aaneengesloten routes de overige samenwerkende partners strooien.

Direct naar de strooiroutekaart

Melding/klacht/vraag

  • Voor levensbedreigende situaties belt u altijd 112.
  • Voor urgente meldingen zoals ongevallen, schade aan de weg of gladheid op onze wegen neemt u contact op met de politie via 0900-8844 of de Provincie Zeeland via 0800-2034.
  • Niet-urgente meldingen zoals klachten over bermafval, vragen over bedieningstijden van bruggen en sluizen of vragen over wegwerkzaamheden geeft u door via ons digitaal formulier of via het telefoonnummer 0800-2034.

Tips voor weggebruikers

Als er net is gestrooid betekent het niet dat het gelijk veilig is. Het zout moet eerst nog worden ingereden. Ga daarom goed voorbereid op pad en lees de tips voor weggebruikers.

Samenwerking

De Provincie werkt bij de gladheidbestrijding samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, de N.V. Westerscheldetunnel en de Zeeuwse gemeenten.

Contact

Heeft u andere vragen of opmerkingen over wegwerkzaamheden? Stuur dan een mail naar: meldingklachtinfrastructuur@zeeland.nl.

Zeeuwse strooiploeg