Cultuur maakt ons tot wat we zijn. Zonder cultureel erfgoed zou Zeeland er anders uitzien. En wat zouden de Zeeuwse zomers zijn zonder festivals?  We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Zeeland levendig blijft, en aantrekkelijk is voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

De Provincie ondersteunt culturele activiteiten en organisaties op het gebied van de kunsten en festivals, media, cultuureducatie, bibliotheekwerk en cultureel erfgoed.

Via de Zeeuwse bibliotheek ondersteunt de Provincie de lokale bibliotheken in Zeeland. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland helpt bibliotheken met beheren van collecties en zorgt voor onderlinge uitwisseling. 

De Provincie beschermt het erfgoed en maakt het toegankelijk voor publiek. Het cultureel erfgoed vertelt het verhaal van Zeeland vanuit de aardkunde, de archeologie, het gebouwde erfgoed, het immateriële erfgoed, de archieven en musea.

De kunsten bieden inspiratie voor de beelden en verhalen van Zeeland en voeden daarmee onze identiteit. Wij kiezen voor ondersteunen van die kunstenorganisaties en- projecten die dat doen en minimaal provinciaal belang en bereik hebben.

Per 2014 wordt Omroep Zeeland door het Rijk gesubsidieerd. Zeeuwse cineasten kunnen via het Documentairefonds financiële ondersteuning krijgen, net als organisaties met een idee voor een uitgave over Zeeuwse natuur- en cultuurhistorie.

Bij talentontwikkeling jongeren onderscheiden wij  cultuureducatie als een binnen- en buitenschools groepsproces voor de doelgroep primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs in Zeeland. 

Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.