Flexwonen

Veel mensen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

tijdelijke woonruimte wordt gebouwd

In steeds meer gemeenten wordt gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor spoedzoekers, maar ook voor starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Nieuws

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een ondersteuningsteam samengesteld om gemeenten te helpen rondom het vraagstuk arbeidsmigranten. Voor alle thema’s rondom arbeidsmigranten zoals huisvesting, zorg, handhaving, bedrijfseffectenrapportage, ambtelijke intervisie en registratie worden werkgroepen ingericht. Voor de regio Zuid Nederland en specifiek het thema huisvesting is Peter Smit adviseur. Peter is te bereiken via Peter.Smit@vng.nl.

Binnen de Provinciale Impuls Wonen (PIW) zijn verschillende subsidiecategorieën. Een daarvan is de categorie waarbinnen subsidie verstrekt wordt voor sloop, zonder dat er teruggebouwd mag worden. Het standpunt van de Provincie is dat deze locaties ook gebruikt kunnen worden voor verplaatsbare woningen, omdat het om een tijdelijke invulling van de locatie gaat en er geen sprake is van een permanent gebruik voor wonen. Om dit tijdelijk gebruik te waarborgen, stellen we daarbij wel de voorwaarde dat de ontwikkeling met een tijdelijke omgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt. De Provincie hoopt hiermee de realisatie van flexwonen wat makkelijker te maken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Provincie via flexwonen@zeeland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over flexwonen in Zeeland? Geef uw mailadres dan door om de nieuwsbrief flexwonen te ontvangen via flexwonen@zeeland.nl

Om flexwonen te stimuleren organiseerden de Provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 in 2019 een congres.  Lees hier het verslag van het congres