Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen  niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

Financiële impuls voor provincies om flexwonen te bevorderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet de provincies van een financiele impuls van 250.000 euro om flexwonen te stimuleren. Dat werd bekend gemaakt tijdens het congres Flexwonen op 3 december in Middelburg. Met dit bedrag kunnen de provincies gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking. Lees meer hierover op woningmarktbeleid.nl. Voor meer informatie over flexwonen in Zeeland of ideeën over het stimuleren ervan kunt u mailen naar flexwonen@zeeland.nl.

In steeds meer gemeenten wordt gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Congres flexwonen

Om deze ontwikkelingen te stimuleren organiseerden de Provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 op dinsdag 3 december 2019 een congres over flexwonen. Een congres voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders. 

Lees hier het verslag van het congres Flexwonen