Flexwonen

Veel mensen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

tijdelijke woonruimte wordt gebouwd

In steeds meer gemeenten wordt gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor spoedzoekers, maar ook voor starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Congres flexwonen

Om deze ontwikkelingen te stimuleren organiseerden de Provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 op dinsdag 3 december 2019 een congres over flexwonen. Een congres voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders. 

Lees hier het verslag van het congres