Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.

Nieuwe calls

Ook in 2019 zijn er weer nieuwe calls voor de MIT Zuid-instrumenten.

R&D samenwerking:

Openstelling van 11 juni 2019 9.00 uur tot 10 september 2019 17.00 uur.
Voor dit instrument wordt het tendermechanisme toegepast. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie.

Zie www.stimulus.nl/mit-zuid/ voor meer informatie over deze regeling en hoe deze aan te vragen. 

Ook op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vindt u uitgebreide informatie over de MIT Zuid-regeling.

MIT Haalbaarheidsprojecten:

Loket gesloten. Het is momenteel niet meer mogelijk om projectaanvragen in te dienen.

Acht Zeeuwse MKB'ers hebben ieder een subsidie van 20.000 euro ontvangen om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren.

  • Ronik Inspectioneering BV Bruinisse voor het realiseren van NDO-technieken geschikt voor drone-inspecties.
  • Murre Technologies BV Krabbendijke voor geautomatiseerde logistiek voor zilte aquacultuur.
  • Industrie Service Mol Goes voor een haalbaarheidsstudie naar het geautomatiseerd
  • onttrossen en verwerken van kiwibes.
  • Roem van Yerseke BV voor onderzoek naar grootschalig kweekproces platte oesters t.b.v. schelpdierbankherstel.
  • RMA Techniek BV ’s Heer Arendskerke onderzoekt de haalbaarheid van een volautomatische glasparel straalinstallatie voor toepassing in de food Industrie.
  • Hudson Dynamics BV ’s Heer Arendskerke gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een lichtgewicht, universeel inzetbare mobiele robotarm.
  • Timesavers International Goes doet onderzoek naar een Mini-Deburrer (ontbraam) Machine.
  • UC360 in Goes doet onderzoek naar Virtual Reality (VR) Robot en real life VR voor het onderwijs.

Meer weten over projecten die via de MIT Zuid-regeling subsidie ontvingen? Neem een kijkje op https://www.stimulus.nl/mit-zuid/.

Begeleiding door Impuls Zeeland

Voor een goede voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen kunnen ondernemers terecht bij NV Economische Impuls Zeeland (kortweg: Impuls Zeeland).  Lees meer onder de kop 'Frontoffice' en zie ook de contactgegevens.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg of voor activiteiten die in Zuid-Nederland plaatsvinden.

Frontoffice in Zeeland: sleutel tot succes

Impuls Zeeland helpt ondernemers en hun subsidieadviseurs bij het aanscherpen van hun businesscase en de aansluiting met de regeling. In 2015 zijn met behulp van Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland verhoudingsgewijs de meeste MIT Zuid aanvragen goedgekeurd (18 van de 21). 

De praktische uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. Daar dienen de aanvragen te worden ingediend.

Begeleiding van subsidieaanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij Yvonne Braamse van Impuls Zeeland. U kunt ook contact opnemen met de programmamanager van de Provincie Zeeland, Leon Verlinde. Hun gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Provincie Zeeland: Leon Verlinde 
+31 118 631218
lc.verlinde@zeeland.nl

Impuls Zeeland: Yvonne Braamse-Joosse
+31 6 57889857
yvonnebraamse@impulszeeland.nl