MIT Zuid

Zeeuwse MKB'ers (ondernemers in het midden- en kleinbedrijf) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid. Die naam staat voor 'MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland'. De subsidie is bedoeld voor het aanmoedigen van vernieuwing in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development (onderzoek en ontwikkeling).

logos MIT Zuid en EZ naast elkaar

MIT Zuid-regeling 2022

Er waren in 2022 twee openstellingen: MIT Haalbaarheid (hierbij gold: wie het eerst komt, die het eerst maalt), van 12 april 2022 09:00 uur tot en met 9 september 2022 17:00 uur. De openstelling voor MIT Research & Development (Onderzoek en Ontwikkeling) waas van 1 juni 2022 09:00 uur tot en met 13 september 2022 17:00 uur.

Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

De MIT Zuid-regelingen in 2022: gesloten.

Zoals het landelijke innovatiebeleid zich aanpast aan de ontwikkelingen, zo past ook de MIT Zuid-regeling zich aan.

Regionaal hebben veel Provincies hun economisch beleid aangepast aan de uitdagingen van nu. Gezamenlijk hebben zij een nieuw werkplan uitgewerkt, de zogeheten Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Met zo'n gezamenlijk werkplan is het mogelijk om in alle regio's dezelfde regelingen toe te passen. 

Openstellingen in 2022: 12 april t/m 9 september (Haalbaarheidsprojecten) en 1 juni t/m 13 september (Onderzoek en Ontwikkeling). Gesloten.

De opzet van de belangrijkste thema's in 2022 was niet veel anders dan die van de MIT Zuid-regeling in 2021. Het vernieuwingsbeleid voor MIT Zuid 2022 hield in dat vernieuwende projecten gericht moesten zijn op een van de hieronder genoemde maatschappelijke doelstellingen (1 t/m 4) of op een van de belangrijkste nieuwe vormen van techniek. Deze vijf thema’s worden verder toegelicht binnen de kennis- en innovatie agenda’s op de website van Stimulus.

  1. Energietransitie en duurzaamheid;
  2. Landbouw, water en voedsel;
  3. Gezondheid en zorg;
  4. Veiligheid;
  5. Sleuteltechnologieën.

Alle details over deze vijf thema's en over deze MIT Zuid-regeling vindt u op de website van Stimulus. Zie het hoofdstuk hieronder.

Stimulus

Op de website van Stimulus www.stimulus.nl/mit-zuid/  vindt u uitgebreide informatie over de MIT Zuid-regeling.

Veel Zeeuwse MKB'ers kregen subsidie

Er zijn veel Zeeuwse bedrijven die voor hun projecten MIT Zuid-subsidie ontvingen. U leest er meer over op de website van Stimulus.

Begeleiding door Impuls Zeeland

Voor een goede voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen kunt als ondernemer terecht bij NV Economische Impuls Zeeland (kortweg: Impuls Zeeland).  U leest daar meer over in de paragraaf 'Frontoffice'. Zie ook de contactgegevens onder aan deze pagina.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg of voor activiteiten die in Zuid-Nederland plaatsvinden.

Frontoffice in Zeeland: sleutel tot succes

Impuls Zeeland helpt u en uw subsidieadviseur bij het verbeteren van uw projectplan. Zij helpen u ook om ervoor te zorgen dat uw projectplan zo goed mogelijk aansluit bij de regeling. 

Begeleiding van subsidieaanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij Rosco Ephraïm van Impuls Zeeland. U kunt ook contact opnemen met de programmamanager voor MIT Zuid van de Provincie Zeeland, Leon Verlinde. Hun gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Provincie Zeeland: Leon Verlinde 
+31 118 631218
lc.verlinde@zeeland.nl

Impuls Zeeland: Rosco Ephraïm
+31 6 3067 7186
roscoephraim@impulszeeland.nl

Leon Verlinde

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.