Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.

Nieuwe calls (inmiddels gesloten)

Ook in 2018 waren er weer nieuwe calls voor de MIT Zuid-instrumenten. Deze zijn inmiddels gesloten.

  • van 17 april 2018 tot 6 september 2018 was de openstelling voor haalbaarheidsonderzoeken.
  • van 2 juli 2018 tot 6 september 2018 was de openstelling voor Research & Development samenwerkingsprojecten.

Zie www.stimulus.nl/mit-zuid/ voor meer informatie over deze regeling. U kunt ook rechtstreeks naar het aanvraagformulier MIT Zuid gaan.

Ook op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vindt u uitgebreide informatie over de MIT Zuid-regeling.

Mooie Zeeuwse resultaten bij de calls in het jaar 2017

Ook in het jaar 2017 was de MIT Zuid-regeling weer een succes voor Zeeuwse bedrijven. Vijf bedrijven en een stichting ontvangen samen ruim 146.000 euro uit de MIT Zuid-openstelling voor Haalbaarheidsprojecten. Met behulp van de subsidie kunnen de vijf nagaan of hun innovatieve product ook commercieel kans maakt.

Meer weten over projecten die via de MIT Zuid-regeling subsidie ontvingen? Neem een kijkje op www.stimulus.nl/projecten/

Lees meer over één van de projecten die in 2016 een MIT Zuid-subsidie ontvingen: Applied Instruments B.V. in Vlissingen.

Begeleiding door Impuls Zeeland

Voor een goede voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen kunnen ondernemers terecht bij NV Economische Impuls Zeeland (kortweg: Impuls Zeeland).  Lees meer onder de kop 'Frontoffice' en zie ook de contactgegevens.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg of voor activiteiten die in Zuid-Nederland plaatsvinden.

Frontoffice in Zeeland: sleutel tot succes

Impuls Zeeland helpt ondernemers en hun subsidieadviseurs bij het aanscherpen van hun businesscase en de aansluiting met de regeling. In 2015 zijn met behulp van Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland verhoudingsgewijs de meeste MIT Zuid aanvragen goedgekeurd (18 van de 21). 

De praktische uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. Daar dienen de aanvragen te worden ingediend.

Begeleiding van subsidieaanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij Michel Carol van Impuls Zeeland. U kunt ook contact opnemen met de programmamanager van de Provincie Zeeland, Leon Verlinde. Hun gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Provincie Zeeland: Leon Verlinde 
+31 118 631218
lc.verlinde@zeeland.nl

Impuls Zeeland: Michel Carol
+31 6 57889857
michelcarol@impulszeeland.nl

Uitgebreide informatie over de MIT Zuid regeling kunt u vinden op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Bekijk voor meer informatie de volledige regeling op www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/.

Downloads