Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.

Calls 2020 (inmiddels gesloten):

De openstellingen dit jaar waren als volgt:

  • Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 7 april 2020 9.00 uur tot 10 september 2020 17.00 uur
  • Voor MIT R&D (onderzoek en ontwikkeling) samenwerking (tenderprocedure): 11 juni 2020 9.00 uur tot 10 september 2020 17.00 uur

Haalbaarheidsonderzoek

Openstelling van 7 april 2020 09:00 uur tot 10 september 17:00 uur. Hierbij gold het motto: wie het eerst komt, die het eerst maalt (first come, first serve).

R&D samenwerking (onderzoek en ontwikkeling)

Openstelling van 11 juni 2020 9:00 uur tot 10 september 2020 17:00 uur.
Voor dit instrument werd het tendermechanisme toegepast. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie.

Zie www.stimulus.nl/mit-zuid/ voor meer informatie over deze regelingen en hoe deze aan te vragen. 

Ook op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vindt u uitgebreide informatie over de MIT Zuid-regeling.

Veel Zeeuwse MKB'ers kregen subsidie

Er zijn al heel wat Zeeuwse bedrijven die voor hun projecten MIT Zuid-subsidie ontvingen. Zie de website van Stimulus om daar meer over te lezen.

Begeleiding door Impuls Zeeland

Voor een goede voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen kunnen ondernemers terecht bij NV Economische Impuls Zeeland (kortweg: Impuls Zeeland).  Lees meer onder de kop 'Frontoffice' en zie ook de contactgegevens.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg of voor activiteiten die in Zuid-Nederland plaatsvinden.

Frontoffice in Zeeland: sleutel tot succes

Impuls Zeeland helpt ondernemers en hun subsidieadviseurs bij het aanscherpen van hun businesscase en de aansluiting met de regeling. 

De praktische uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. Daar dienen de aanvragen te worden ingediend.

Begeleiding van subsidieaanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij Yvonne Braamse van Impuls Zeeland. U kunt ook contact opnemen met de programmamanager van de Provincie Zeeland, Leon Verlinde. Hun gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Provincie Zeeland: Leon Verlinde 
+31 118 631218
lc.verlinde@zeeland.nl

Impuls Zeeland: Yvonne Braamse-Joosse
+31 6 57889857
yvonnebraamse@impulszeeland.nl

Leon Verlinde en Europese vlag