OPZuid is bedoeld om technologische ontwikkelingen op topniveau te versterken in Zuid-Nederland. Het is een gezamenlijk programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De financiering komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwe openstelling OPZuid: Koolstofarme economie, 11 juni 2019

Voor demonstratieprojecten die bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing, is het mogelijk om binnen deze openstelling subsidie aan te vragen tot een maximaal subsidiebedrag van € 1.500.000. Meer hierover leest u onder de kop 'Openstellingen'.

OPZuid richt zich op verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van dit fonds 113 miljoen euro beschikbaar. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan financieel bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in projecten die voortkomen uit het programma, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland zo'n 321 miljoen euro is.

Voorbeeldproject: Oosterschelde Tidal Power

Meer weten over dit project dat (in 2015) € 1.231.009 aan publieke subsidie in de wacht sleepte en inmiddels volop in uitvoering is? Bezoek www.stimulus.nl/project/oosterschelde-tidal-power.

Periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in deze periode al heel wat projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten. De komende jaren zijn er nog volop kansen voor het MKB, bij iedere nieuwe callronde.

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven (vooral het MKB) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale topclusters.
  • Gemeenten, waterschappen en intermediaire organisaties zoals bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen een ondersteunende rol vervullen, waarmee ook zij kunnen optreden als aanvrager.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Binnen OPZuid zijn er 2 investeringsprioriteiten:

  • Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergieën
  • Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Nieuwe openstellingen

Openstelling 4F: Koolstofarme economie, loket open op 11 juni 2019, 09:00 uur, tot 27 september 2019, 17:00 uur.

Deze openstelling dient ter bevordering van duurzame energie en is bestemd voor demonstratieprojecten die bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing. Er is in totaal € 8.000.000 beschikbaar en per project kan een maximaal subsidiebedrag toegekend worden van € 1.500.000. Het subsidiepercentage is maximaal 40%.

Zie de factsheet Openstelling 4F: Koolstofarme economie voor detailinformatie en voorbeeldprojecten.

Informatiesessies

Om aanvragers te ondersteunen in het proces van idee naar aanvraag organiseren we informatiesessies.
Hiervoor zijn de volgende sessies gepland bij Dockwize in Vlissingen (Edisonweg 41):

  • 20 augustus om 13:00 uur
  • 10 september om 13:00 uur
  • 23 september om 13:00 uur

Wenst u deel te nemen aan een of meerdere van deze sessies? Laat u dit dan tijdig weten aan Programmamanager OPZuid Eline de Graaff door te mailen naar E.d.Graaff@stimulus.nl.

Aanvragen

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de officiële Subsidieregeling

Voor tips met betrekking tot het schrijven en indienen van een aanvraag, kunt u de door deskundigen opgestelde aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Altijd op de hoogte van OPZuid-nieuws?

Op de nieuwspagina van OPZuid vindt u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook voor de OPZuid-nieuwsbrief inschrijven. En voor nieuws over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Op onze webpagina Europa Actueel (vrij ver onderaan) vindt u de laatste edities daarvan en kunt u zich abonneren.

Contact

Chantal de Schepper
+31 6 2249 7258
lfe.de.schepper@zeeland.nl