OPZuid is bedoeld om technologische ontwikkelingen op topniveau te versterken in Zuid-Nederland. Het is een gezamenlijk programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De financiering komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwe programmaperiode: 2021-2027

Voor de Europese subsidieprogramma's Interreg Europe, Interreg North West Europe, en Interreg North Sea Region worden al geruime tijd consulatierondes gehouden met het oog op de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Vragen als 'Waarop moet de focus liggen?' en 'Wat voor projecten komen voor subsidie in aanmerking?' komen daarbij o.a. aan de orde.

Lees meer hierover in de afzonderlijke hoofdstukken op deze webpagina.

Ook nu, in tijden van bijzondere maatregelen i.v.m. het Coronavirus, zijn de leden van het Europateam u graag van dienst en goed bereikbaar. Als u vragen heeft over OPZuid, kunt u, zoals altijd, per mail of (mobiele) telefoon contact met ons opnemen. Onderaan elke webpagina van het Europaloket vindt u de contactgegevens van de medewerker die u zoekt.​ Meer informatie vindt u via ‘Coronavirus en Zeeland’. Ook bij Stimulus (uitvoerend orgaan m.b.t. OPZuid) gaat het werk gewoon door.

OPZuid richt zich op verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van dit fonds 113 miljoen euro beschikbaar. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan financieel bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in projecten die voortkomen uit het programma, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland zo'n 321 miljoen euro is.

Voorbeeldproject: Oosterschelde Tidal Power

Meer weten over dit project dat (in 2015) € 1.231.009 aan publieke subsidie in de wacht sleepte en inmiddels volop in uitvoering is? Bezoek www.stimulus.nl/project/oosterschelde-tidal-power.

Periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in deze periode al heel wat projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven (vooral het MKB) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale topclusters.
  • Gemeenten, waterschappen en intermediaire organisaties zoals bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen een ondersteunende rol vervullen, waarmee ook zij kunnen optreden als aanvrager.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Binnen OPZuid zijn er 2 investeringsprioriteiten:

  • Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergieën
  • Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Openstellingen

Openstelling 4F: Koolstofarme economie, loket open op 2 december 2019, 09:00 uur, tot 25 mei 2020, 17:00 uur. IS GESLOTEN.

Deze openstelling diende ter bevordering van duurzame energie en richtte zich op de slimme uitrol van vernieuwende koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving.

Er werd in totaal ca. € 7,8 mln. aan Europees budget (EFRO-middelen) beschikbaar gesteld en per project kon een maximaal subsidiebedrag toegekend worden van € 1,5 mln. Het subsidiepercentage was maximaal 40% (EFRO-middelen).

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland stelde subsidie beschikbaar tot een maximaal bedrag € 485.000, wat een subsidie van 15% betekende. In totaal was er dus subsidie te krijgen tot maximaal 55% van de totale subsidiabele kosten.

Op de Factsheet Openstelling OPZuid 4F december vindt u alle details over deze (inmiddels gesloten) openstelling op een rijtje.

Verdiepingssessies voor projectaanvragen OPZuid

Op 14 april, 12 mei en 19 mei 2020 waren er verdiepingssessies waarbij initiatiefnemers / aanvragers een advies konden krijgen over hun projectaanvraag in het kader van de openstelling koolstofarme economie.

Wilt u meer weten over deze openstelling? Neemt u dan contact op met Arendo Schipper

Waar kunt u subsidie aanvragen binnen het OPZuid-programma?

Voor een project dat valt binnen het OPZuid-programma kunt u subsidie aanvragen via het webportal van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de OPZuid-subsidies uitvoert voor de drie zuidelijke provincies in Nederland (Zeeland, Limburg en Noord-Brabant).

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Chantal de Schepper of met Arendo Schipper. Contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Aanvragen

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de officiële Subsidieregeling

Voor tips met betrekking tot het schrijven en indienen van een aanvraag, kunt u de door deskundigen opgestelde aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Altijd op de hoogte van OPZuid-nieuws?

Op de nieuwspagina van OPZuid vindt u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook voor de OPZuid-nieuwsbrief inschrijven. En voor nieuws over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren, kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Op onze webpagina Europa Actueel (vrij ver onderaan) vindt u de laatste edities daarvan en kunt u zich abonneren. U ontvangt dan ook de (kortere) Nieuwsberichten, als het om een nieuwe openstelling gaat of om een bijeenkomst die binnenkort zal plaatsvinden.

Regionale Innovatie Strategie (RIS): een vooruitblik op de subsidieperiode 2021 - 2027

De colleges van gedeputeerde staten van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben de nieuwe Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie 2021-2027 (RIS3 2021-2027) vastgesteld. In dit document hebben de drie colleges verwoord hoe zij om willen gaan met het innovatiebeleid in Zuid-Nederland. Om nieuw budget te krijgen voor het Operationeel Programma (OPZuid) vanuit Brussel, is dit beleid een vereiste.

Kort samengevat komt het beleid voor de komende jaren erop neer dat de drie provincies innovaties willen bevorderen die economische en maatschappelijke impact hebben.

Daarom is, gebaseerd op de innovatieve kracht van Zuid-Nederland, afgesproken om:

  • in de aanpak de komende jaren ook het MKB en maatschappelijke instellingen en burgercoöperaties actief te betrekken;
  • naast technologische veranderingen ook in te zetten op maatschappelijke en organisatorische veranderingen;
  • naast wetenschappelijk onderzoek ook te kijken naar de hogere TRL’s (Technological Readiness Levels) 6 t/m 9, open innovaties en de zogeheten eerste uitrol naar de markt.

Publieksconsultatie: uw mening is welkom (vóór 22 januari 2021)

De drie samenwerkende provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben, in samenwerking met diverse MKB-partijen, het afgelopen jaar de koppen bij elkaar gestoken en hebben een concept-programmadocument opgesteld. Daarin staan de gezamenlijke ambities voor de komende programmaperiode, de doelstellingen, de vijf thema’s waarop het programma zich wil focussen en ook hoe we de doelstellingen kunnen realiseren door gezamenlijk kansrijke projecten op te zetten.

Zie bijgaande uitnodiging om deel te nemen aan de publieksconsultatie, met daarin alle details en de manier waarop u kunt reageren op het concept-document.

Ook na 22 januari 2021 kunt u terecht op de website van Stimulus voor de diverse documenten met informatie over de RIS 2021 - 2027 (klik onderaan op die webpagina in het overzicht op de titel 'documenten'). 

Contact

Chantal de Schepper, lfe.de.schepper@zeeland.nl​
+31 6 22497258

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nl
+31 6 28904166

Chantal de Schepper en Arendo Schipper