OPZuid is bedoeld om innovatieve ontwikkelingen op topniveau te versterken in Zuid-Nederland. Het is een gezamenlijk programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De financiering komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwe programmaperiode: 2021-2027

Ook voor het Europese subsidieprogramma Interreg B gelden er 7-jarige programmaperiodes. Inmiddels is de programmaperiode 2021-2027 begonnen, maar nieuwe openstellingen zijn nog niet bekend. Via deze webpagina en onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op 16 september 2021 presenteert de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) tijdens een online meeting de nieuwe programma’s Interreg Noord-West Europa, Interreg Noordzee Regio en Interreg Europe voor de programmaperiode 2021-2027. Belangrijke thema’s worden klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie. U leest er alles over op de website van de RVO.

Als zich alvast wilt laten inspireren door de vele, zeer uiteenlopende projecten die eerder met Interreg-subsidie gerealiseerd konden worden, leest u dan het hoofdstuk onderaan deze webpagina 'Praktijkverhalen Interreg-projecten'. 

Ook nu, in tijden van bijzondere maatregelen i.v.m. het Coronavirus, zijn de leden van het Europateam u graag van dienst en goed bereikbaar. Als u vragen heeft over OPZuid, kunt u, zoals altijd, per mail of (mobiele) telefoon contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze webpagina.

OPZuid richt zich op versterking van het regionale concurrentievermogen, op het vergroten van de werkgelegenheid (economisch perspectief) en het bevorderen van positieve maatschappelijke effecten door het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie.

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie door middel van dit fonds € 110 miljoen beschikbaar. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan financieel bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden in projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Hierdoor bedraagt de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland zo'n € 312 miljoen.

Voorbeeldproject: Zero Emission Transport

Het project Zero Emission Transport sleepte in 2020 € 1.394.737 subsidie in de wacht en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project bundelen het bedrijfsleven, overheden en HZ University de krachten om de transportsector op korte termijn 100% emissievrij te maken.

Meer weten?

Succesvolle projecten in de periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in deze periode al heel wat projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven (vooral het MKB) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale topclusters.
  • Gemeenten, waterschappen en intermediaire organisaties zoals bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen een ondersteunende rol vervullen, waarmee ook zij kunnen optreden als aanvrager.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Het programma voor OPZuid is nog in voorbereiding, dus waar subsidie voor kan worden aangevraagd is nog niet tot in detail bekend. Duidelijk is dat er binnen OPZuid twee hoofddoelstellingen zijn: vergroening en digitalisering. Daarbinnen zullen nog een aantal investeringsprioriteiten aangewezen worden. Zodra deze bekend gemaakt zijn, zullen wij u hierover informeren via deze webpagina en via onze Nieuwsbrief Europloket Zeeland. Wilt u zich op deze nieuwsbrief abonneren, stuurt u dan even een mailtje naar europaloket@zeeland.nl

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Wanneer komt de nieuwe openstelling?

We verwachten dat de details over de nieuwe OPZuid-openstelling in de loop van het derde of vierde kwartaal 2021 bekend zullen zijn. 

Verdiepingssessies voor projectaanvragen OPZuid

Om u te helpen bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag, organiseren wij zogeheten verdiepingssessies. Tijdens deze sessies informeren wij u over OPZuid in het algemeen, over de eerstvolgende openstelling, de procedure voor het indienen van aanvragen enz. Ook gaan we graag met alle deelnemers in gesprek om advies te geven over concept-aanvragen, zodat deze zodanig verbeterd kunnen worden dat ze meer kans hebben op toekenning van subsidie.

Wilt u meer weten over de openstellingen of de verdiepingssessies? Neemt u dan contact op met Arendo Schipper

Waar kunt u subsidie aanvragen binnen het OPZuid-programma?

Voor een project dat valt binnen het OPZuid-programma kunt u subsidie aanvragen via het webportal van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de OPZuid-subsidies uitvoert voor de drie zuidelijke provincies in Nederland (Zeeland, Limburg en Noord-Brabant).

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Chantal de Schepper of met Arendo Schipper. Contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Aanvragen

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat op één bepaald moment (nadat de aanvraagperiode voorbij is) wordt beslist welke ingediende aanvragen worden goedgekeurd. Dit gebeurt op grond van een onderlinge vergelijking op basis van een aantal criteria. Deze criteria staan in de officiële tekst van de subsidieregeling.

Voor tips met betrekking tot het schrijven en indienen van een aanvraag, kunt u de door deskundigen opgestelde aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met een van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Altijd op de hoogte van OPZuid-nieuws?

Op de nieuwspagina van OPZuid vindt u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook voor de OPZuid-nieuwsbrief inschrijven. En voor nieuws over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren, kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Op onze webpagina Europa Actueel (vrij ver onderaan) vindt u de laatste edities daarvan en kunt u zich abonneren. U ontvangt dan ook de (kortere) Nieuwsberichten, als het om een nieuwe openstelling gaat of om een bijeenkomst die binnenkort zal plaatsvinden.

Regionale Innovatie Strategie (RIS): een vooruitblik op de subsidieperiode 2021 - 2027

De colleges van gedeputeerde staten van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben de nieuwe Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie 2021-2027 (RIS3 2021-2027) vastgesteld. In dit document hebben de drie colleges verwoord hoe zij om willen gaan met het innovatiebeleid in Zuid-Nederland. Om nieuw budget te krijgen voor het Operationeel Programma (OPZuid) vanuit Brussel, is dit beleid een vereiste.

Kort samengevat komt het beleid voor de komende jaren erop neer dat de drie provincies innovaties willen bevorderen die economische en maatschappelijke impact hebben.

Daarom is, gebaseerd op de innovatieve kracht van Zuid-Nederland, afgesproken om:

  • ook het MKB, maatschappelijke instellingen en burgercoöperaties de komende jaren actief bij de aanpak te betrekken;
  • naast technologische veranderingen ook in te zetten op maatschappelijke en organisatorische veranderingen;
  • naast wetenschappelijk onderzoek ook te kijken naar de hogere TRL’s (Technological Readiness Levels, die aangeven in hoeverre de technologische innovatie direct in de praktijk toepasbaar is) in de schalen 6 t/m 9, open innovaties en de zogeheten eerste uitrol naar de markt.

Alle details op website van Stimulus

Voor detailinformatie over de RIS 2021 - 2027, voorbeeldprojecten en informatie over OPZuid 2021 – 2027 kunt u terecht op de website van Stimulus.

Contact

Chantal de Schepper, lfe.de.schepper@zeeland.nl​
+31 6 22497258

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nl
+31 6 28904166

Chantal de Schepper en Arendo Schipper