OPZuid is bedoeld om technologische ontwikkelingen op topniveau te versterken in Zuid-Nederland. Het is een gezamenlijk programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De financiering komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwe openstelling OPZuid: 3 december 2018

Voor subsidieaanvragen die vallen binnen het thema 'Versterking van het innovatiesysteem' is er een nieuwe openstelling vanaf 3 december 2018. Aanvragen kunnen tot en met 13 maart 2019 (of 7 juni 2019) worden ingediend. Lees meer, verder op deze webpagina.

OPZuid richt zich op verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van dit fonds 113 miljoen euro beschikbaar. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan financieel bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in projecten die voortkomen uit het programma, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland zo'n 321 miljoen euro is.

Voorbeeldproject: Oosterschelde Tidal Power

Meer weten over dit project dat (in 2015) € 1.231.009 aan publieke subsidie in de wacht sleepte en inmiddels volop in uitvoering is? Bezoek www.stimulus.nl/project/oosterschelde-tidal-power.

Periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in deze periode al heel wat projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten. De komende jaren zijn er nog volop kansen voor het MKB, bij iedere nieuwe callronde.

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven (vooral het MKB) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale topclusters.
  • Gemeenten, waterschappen en intermediaire organisaties zoals bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen een ondersteunende rol vervullen, waarmee ook zij kunnen optreden als aanvrager.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Binnen OPZuid zijn er 2 investeringsprioriteiten:

  • Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergieën
  • Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Nieuwe openstelling: 3 december 2018

Voor subsidieaanvragen die vallen binnen het thema 'Versterking van het innovatiesysteem' is op 3 december 2018 weer een nieuwe openstelling van start gegaan.

Als het gaat om projecten binnen Biobased Circular Economy, kunnen aanvragen tot en met 13 maart ingediend worden. Als het gaat om projecten die vallen binnen Logistiek of binnen Maintenance, kunnen deze tot en met 7 juni 2019 ingediend worden.

Voor elk van de drie thema's (Biobased, Logistiek, Maintenance) zijn er afzonderlijke openstellingen met ieder een eigen inhoud, budget en looptijd. Er is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar: 5 miljoen per thema. Het is mogelijk dat aan één project een subsidie toegekend wordt die kan oplopen tot 1 miljoen euro.

In de zogeheten 'factsheets' vindt u de subsidiecriteria waaraan projecten moeten voldoen om kans te maken op subsidie. 

Voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid

Op 18 december 2018 vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats in Breda voor West-Brabant en Zeeland. Samenwerking met Brabantse bedrijven is binnen OPZuid een meerwaarde.

Op 17 januari 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats in Vlissingen, voor allen die meer willen weten over OPZuid.

Aanvragen

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de officiële Subsidieregeling

Voor tips met betrekking tot het schrijven en indienen van een aanvraag, kunt u de door deskundigen opgestelde aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Altijd op de hoogte van OPZuid-nieuws?

Op de nieuwspagina van OPZuid vindt u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook voor de OPZuid-nieuwsbrief inschrijven.

Contact

Chantal de Schepper
+31 6 2249 7258
lfe.de.schepper@zeeland.nl