OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen, die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Technopark Schoondijke

Eerstvolgende openstelling OPZuid: 12 september 2022

Dit jaar komt er voor OPZuid maar één openstelling, waarbij 30 miljoen euro beschikbaar zal zijn. Projecten dienen zich te richten op één of meerdere van de aangewezen thema’s.

De openstellingsdatum is 12 september 2022. De sluitingsdatum is 4 november 2022 om 17:00 uur.

U leest alle details in het hoofdstuk 'Openstelling' op deze pagina.

OPZuid algemeen

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering (onder andere terugdringen uitstoot van koolstof), duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

Voor de periode 2021-2027 stellen de Europese Unie en het Rijk in totaal 105 miljoen euro beschikbaar. De drie provincies dragen in totaal zo’n 45 miljoen euro bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het in totaal geïnvesteerde bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 300 miljoen euro.

Voorlichtingsbijeenkomsten april 2022

Er vonden in april 2022 drie voorlichtingsbijeenkomsten plaats, ter voorbereiding van de nieuwe openstelling. 

Op de website van Stimulus vindt u een verslag van de bijeenkomsten, die zeer goed bezocht werden. Ook kunt u daar de diverse presentaties bekijken en details lezen over de komende openstellingen.

Zeeuws verdiepingstraject

Aansluitend houden Impuls Zeeland, Stimulus Programma-management en Provincie Zeeland verdiepingsgesprekken. Deze gesprekken zijn met name bedoeld voor diegenen die een al wat verder uitgewerkt projectplan hebben.

Het is mogelijk om deel te nemen aan verdiepingsgesprekken op 4 augustus, 6 september, 4 en 19 oktober. Daarbij wordt ingegaan op de projectideeën en/of conceptaanvragen, meestal op basis van vooraf ingevulde 'oriëntatieformulieren' (formulieren waarop in grote lijnen wordt aangegeven wat het project inhoudt) of uitgewerkte projectplannen. 

De oriëntatieformulieren en formulieren voor verder uitgewerkte projectplannen vindt u op de website van Stimulus.

De gesprekken kunnen zowel fysiek (in de Abdij in Middelburg) als digitaal plaatsvinden.

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Bedrijven (vooral het Midden- en KleinBedrijf) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die flink aan de weg timmeren, kunnen subsidie aanvragen.
  • Ook gemeenten, waterschappen en organisaties met een rol als tussenpersoon kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

Er zijn binnen OPZuid voor de komende openstelling vijf thema’s vastgesteld met daaronder een aantal thema’s, sub-thema's en bedragen (voor Zuid-Nederland):

overzicht thema's OPZuid en bijbehorende bedragen

Nieuwe openstelling: 12 september t/m 4 november 2022

De openstellingsdatum is 12 september 2022. De sluitingsdatum is 4 november 2022 om 17:00 uur.

De projecten die voor deze openstelling ingediend worden, dienen vernieuwend te zijn en aan te sluiten bij een (of meer) van de volgende vijf thema's (en sub-thema's): 

overzicht 5 thema's en subthema's OPZuid

Hulp en advies
We nodigen u, vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten in Zuid-Nederland, van harte uit om met goede projectideeën te komen en daarbij vooral ook samenwerking te zoeken met andere partijen.

We staan graag klaar om u te adviseren en verder te helpen, zodat u kansrijke projecten kunt ontwikkelen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Waar dient u uw OPZuid-subsidieaanvraag in?

Valt uw project binnen het OPZuid-programma, dan kunt u subsidie aanvragen via de website van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de subsidies verstrekt voor projecten binnen OPZuid in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hoe worden subsidieaanvragen beoordeeld?

We werken met een tendersysteem. Dit houdt in dat we op één bepaald moment besluiten welke ingediende aanvragen worden goedgekeurd. Dit gebeurt nadat de aanvraagperiode voorbij is. Het goedkeuren gebeurt door de ingestuurde aanvragen met elkaar te vergelijken. Voor die vergelijking gebruiken we een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de officiële tekst van de subsidieregeling.

Zoekt u tips voor het schrijven en indienen van een aanvraag? Dan kunt u de aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door deskundigen.

Aanvragen dient u in bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Wilt u een projectvoorstel bespreken met een van de programmamanagers? Vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

OPZuid-nieuws ontvangen

Op de nieuwspagina van OPZuid leest u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook inschrijven voor de OPZuid-nieuwsbrief.

Wilt u nieuws ontvangen over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Dat kan via de link: aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

U ontvangt dan ook berichten over nieuwe openstellingen of over bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd.

Voorbeeldproject: Zero Emission Transport

Het project Zero Emission Transport kreeg in 2020 een subsidie van 1.394.737 euro en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project werken het bedrijfsleven, overheden en HZ University samen aan één doel: het snel 100% uitstootvrij maken  van de transportsector (geen uitstoot meer van koolstof) . Meer weten?

Succesvolle OPZuid-projecten in de periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in de afgelopen periode al veel projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Contact

Madeline Buining en Arendo Schipper

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.