OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Technopark Schoondijke

Nieuwe programmaperiode: 2021-2027

Voor het Europese subsidieprogramma OPZuid geldt een zevenjarige programmaperiode. Inmiddels is de programmaperiode 2021-2027 begonnen, en de eerste openstelling verwachten we medio 2022. Eind april 2022 waren er voorlichtingsbijeenkomsten ter voorbereiding van de eerste openstelling. U leest daar meer over in het hoofdstuk 'Voorlichtingsbijeenkomsten'  op deze pagina. 

OPZuid algemeen

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en technisch vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat er minder koolstof uitgestoten wordt.

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie met dit fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk en de Provincies dragen hier financieel aan bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het totale bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 105 miljoen euro.

Voorlichtingsbijeenkomsten april 2022

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten, ter voorbereiding van de nieuwe openstelling

Er vonden in april 3 voorlichtingsbijeenkomsten plaats:

 • 19 april in Venlo
 • 20 april in Den Bosch
 • 21 april in Vlissingen

Deze waren ook bestemd voor diegenen die nog geen volledig projectplan hebben, maar zich verder willen oriënteren op de mogelijkheden voor hun projectidee.

Verslag en meer informatie over de gehouden voorlichtingsbijeenkomsten

Op de website van Stimulus vindt u een verslag van de bijeenkomsten, die zeer goed bezocht werden. Ook kunt u daar de diverse presentaties bekijken en details lezen over de komende openstellingen.

Zeeuws verdiepingstraject

Aansluitend starten Impuls Zeeland, Stimulus Programma­-management en Provincie Zeeland weer een verdiepingstraject. Dit verdiepingstraject is met name bedoeld voor diegenen die een al wat verder uitgewerkt projectplan hebben.

Hiermee willen we niet alleen de benodigde kennis vergroten. We willen vooral bevorderen dat er meer kansrijke Zeeuwse aanvragen worden ingediend. Dat kunnen we doen door u, waar mogelijk, te helpen om uw projectvoorstel aan te laten sluiten bij de voorwaarden van OPZuid. U blijft hierbij als indiener verantwoordelijk voor uw projectvoorstel en de subsidieaanvraag.

U kunt deelnemen aan drie verdiepingsbijeenkomsten, waarbij wordt ingegaan op uw projectidee/conceptaanvraag:

Datum Onderwerp

3 mei 2022

tussen 09.00 en 13.00 uur

Adviesgesprekken per project

 • innovatie / vernieuwende ideeën
 • tijdelijk samenwerkingsverband: taken en verantwoordelijkheden
 • uitvoering in de praktijk / takenverdeling

17 mei 2022

tussen 13.30 en 17.30 uur

Adviesgesprekken per project

 

 • innovatie / vernieuwende ideeën
 • begroting / financiële planning

7 juni 2022

tussen 11.00 en 18.00 uur

Adviesgesprekken per project

 • conceptaanvraag/-projectplan

Deelnemen aan één of meerdere verdiepingssessie(s)

Heeft u interesse om deel te nemen aan het verdiepingstraject? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Formulier projectidee

Wij gebruiken dit formulier om de eerste bijeenkomst voor te bereiden en een efficiënte planning van de gesprekken te maken. Wij hebben het formulier ook nodig om een inschatting te kunnen maken van de projectaanvragen die ingediend (kunnen) gaan worden.

Neemt u voor vragen gerust contact op met Arendo Schipper. Hij helpt u graag verder. Zie contactgegevens onder aan deze pagina.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Bedrijven (vooral het Midden- en KleinBedrijf) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale top, kunnen subsidie aanvragen.
 • Gemeenten, waterschappen en organisaties met een rol als tussenpersoon kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

Het programma voor OPZuid wordt op dit moment nog voorbereid. Het is nog niet tot in detail bekend waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Wat al wel duidelijk is, is dat er binnen OPZuid twee hoofddoelstellingen zijn: vergroening en digitalisering. 

Daarbij staan vijf transitiethema's centraal (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid). Binnen deze thema's worden er jaarlijks openstellingen gepland waarbij er subsidie aangevraagd kan worden voor vernieuwende projecten. Via deze pagina en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland houden we u op de hoogte.

Wilt u zich op deze nieuwsbrief abonneren, dan kunt u dat doen via de link: abonneren op de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. 

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Wanneer komt de nieuwe openstelling?

Als de Stuurgroep en de Management Autoriteit ermee akkoord gaan, zal er sprake zijn van vijf hoofdonderwerpen die allemaal met de overgang naar een duurzamere economie te maken hebben. Die vijf onderwerpen zijn energie, klimaat, grondstoffen, landbouw&voeding en gezondheid.

Voor 2022 is in totaal een budget van € 30 mln. voor Zuid-Nederland beschikbaar. Dit budget zal in twee openstellingen voor heel Zuid-Nederland beschikbaar komen. De eerstvolgende openstellingen verwachten we medio 2022.

Zodra wij meer informatie kunnen geven, zullen we dat op deze pagina bekend maken en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U kunt zich daarop abonneren via deze link: abonneren op de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Waar dient u uw OPZuid-subsidieaanvraag in? 

Valt uw project binnen het OPZuid-programma, dan kunt u subsidie aanvragen via de website van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de subsidies verstrekt voor projecten binnen OPZuid in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hoe worden subsidieaanvragen beoordeeld?

We werken met een tendersysteem. Dit houdt in dat we op één bepaald moment besluiten welke ingediende aanvragen worden goedgekeurd. Dit gebeurt nadat de aanvraagperiode voorbij is. Het goedkeuren gebeurt door de ingestuurde aanvragen met elkaar te vergelijken. Voor die vergelijking gebruiken we een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de officiële tekst van de subsidieregeling.

Zoekt u tips voor het schrijven en indienen van een aanvraag? Dan kunt u de aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door deskundigen.

Aanvragen dient u in bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Wilt u een projectvoorstel bespreken met een van de programmamanagers? Vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

OPZuid-nieuws ontvangen

Op de nieuwspagina van OPZuid leest u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook inschrijven voor de OPZuid-nieuwsbrief.

Wilt u nieuws ontvangen over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Dat kan via de link: aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

U ontvangt dan ook berichten over nieuwe openstellingen of over bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd.

Voorbeeldproject: Zero Emission Transport

Het project Zero Emission Transport kreeg in 2020 een subsidie van 1.394.737 euro en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project werken het bedrijfsleven, overheden en HZ University samen aan één doel: het snel 100% uitstootvrij maken  van de transportsector (geen uitstoot meer van koolstof) . Meer weten?

Succesvolle projecten in de periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in de afgelopen periode al veel projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Contact

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nltel:+31 6 28904166

Madeline Buining: mc.buining@zeeland.nltel:+31 6 28904277

Madeline Buining en Arendo Schipper