OPZuid is bedoeld om technologische ontwikkelingen op topniveau te versterken in Zuid-Nederland. Het is een gezamenlijk programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De financiering komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nieuwe openstelling OPZuid: Koolstofarme economie, 2 december 2019 t/m 25 mei 2020

Het loket voor deze openstelling is open van 2 december 2019, 09:00 uur tot 25 mei 2020, 17:00 uur. Deze openstelling dient ter bevordering van duurzame energie en richt zich op vernieuwende koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving. Meer hierover leest u onder de kop 'Openstellingen'.

Ook nu, in tijden van bijzondere maatregelen i.v.m. het Coronavirus, zijn de leden van het Europateam u graag van dienst en goed bereikbaar. Als u vragen heeft over OPZuid, kunt u, zoals altijd, per mail of (mobiele) telefoon contact met ons opnemen. Onderaan elke webpagina van het Europaloket vindt u de contactgegevens van de medewerker die u zoekt.​ Meer informatie vindt u via ‘Coronavirus en Zeeland’. Ook bij Stimulus (uitvoerend orgaan m.b.t. OPZuid) gaat het werk gewoon door.

OPZuid richt zich op verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van dit fonds 113 miljoen euro beschikbaar. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan financieel bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in projecten die voortkomen uit het programma, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland zo'n 321 miljoen euro is.

Voorbeeldproject: Oosterschelde Tidal Power

Meer weten over dit project dat (in 2015) € 1.231.009 aan publieke subsidie in de wacht sleepte en inmiddels volop in uitvoering is? Bezoek www.stimulus.nl/project/oosterschelde-tidal-power.

Periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in deze periode al heel wat projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Wie kan subsidie aanvragen?

  • Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven (vooral het MKB) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale topclusters.
  • Gemeenten, waterschappen en intermediaire organisaties zoals bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen een ondersteunende rol vervullen, waarmee ook zij kunnen optreden als aanvrager.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Binnen OPZuid zijn er 2 investeringsprioriteiten:

  • Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergieën
  • Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie

Meer informatie kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Nieuwe openstellingen

Openstelling 4F: Koolstofarme economie, loket open op 2 december 2019, 09:00 uur, tot 25 mei 2020, 17:00 uur.

Deze openstelling dient ter bevordering van duurzame energie en richt zich op de slimme uitrol van vernieuwende koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving.

Er is in totaal ca. € 7,8 mln. aan Europees budget (EFRO-middelen) beschikbaar en per project kan een maximaal subsidiebedrag toegekend worden van € 1,5 mln. Het subsidiepercentage is maximaal 40% (EFRO-middelen).

Het college van gedeputeerde staten van Zeeland stelt subsidie beschikbaar tot een maximaal bedrag € 485.000, wat een subsidie van 15% betekent. In totaal is er dus subsidie te krijgen tot maximaal 55% van de totale subsidiabele kosten.

Op de Factsheet Openstelling OPZuid 4F december vindt u alle details over deze openstelling op een rijtje.

Waar kunt u subsidie aanvragen?

U kunt voor de genoemde subsidiemogelijkheden subsidie aanvragen via het webportal van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de OPZuid-subsidies uitvoert voor de drie zuidelijke provincies in Nederland (Zeeland, Limburg en Noord-Brabant).

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Arendo Schipper, die tijdelijk onze programma-adviseur Chantal de Schepper vervangt. Contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Aanvragen

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de officiële Subsidieregeling

Voor tips met betrekking tot het schrijven en indienen van een aanvraag, kunt u de door deskundigen opgestelde aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Altijd op de hoogte van OPZuid-nieuws?

Op de nieuwspagina van OPZuid vindt u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook voor de OPZuid-nieuwsbrief inschrijven. En voor nieuws over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren, kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Op onze webpagina Europa Actueel (vrij ver onderaan) vindt u de laatste edities daarvan en kunt u zich abonneren. U ontvangt dan ook de (kortere) Nieuwsberichten, als het om een nieuwe openstelling gaat of om een bijeenkomst die binnenkort zal plaatsvinden.

Contact

Chantal de Schepper, lfe.de.schepper@zeeland.nl​
+31 6 22497258

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nl
+31 6 28904166