Deltaweg; Kortetermijnmaatregelen

De Provincie Zeeland heeft al verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Deltaweg te verbeteren. Zo hebben we eerder de berm verhard en is bij de Zandkreekdam het parkeerterrein weggehaald, een bypass voor het fietsverkeer aangelegd en zijn bushaltes weggehaald. Ook brachten we recent akoestische belijning aan, plaatsten we mottoborden om weggebruikers te wijzen op hun gedrag en er is een snelheidsdisplay geplaatst.

Panoramafoto Deltaweg

Andere kortetermijnmaatregelen die we gaan nemen op of nabij de Deltaweg:

Het plaatsen van iVRI’s (Slimme verkeerslichten)

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren hebben we in oktober 2020 het verkeerslicht op de kruising bij de Langeweg aangepast zodat deze in 2021 ‘slim’ kan worden gemaakt. In november 2021 werden de verkeerslichten vervangen op het kruispunt bij Goes (kruising Deltaweg – Nieuwe Rijksweg/’s-Heer Hendrikskinderendijk). Vervolgens zijn de verkeerslichten op de Kruising richting Colijnsplaat/Kats (Deltaweg – Noordlangeweg) vervangen.

Het streven is dat de Deltaweg eind 2022 is voorzien van vier verkeerslichten die het verkeer slim regelen.

Wat is een slim verkeerslicht?

Een slim verkeerslicht wordt ook wel een iVRI genoemd. De nieuwe verkeerslichten krijgen in de toekomst slimme software. De verkeerslichten weten dan welke auto’s, fietsers en bussen op hen afkomen. Hierdoor stemmen de verkeerslichten de verkeersstromen beter op elkaar af. En kunnen ze sneller inspelen op de verkeerssituatie. Daarnaast  draagt dit bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot door het wegverkeer. 

Er is nog even tijd nodig voordat de verkeerslichten volwaardig functioneren. De software zal in de loop der jaren steeds intelligenter worden wanneer meer auto’s zijn uitgerust met middelen om rechtstreeks met de verkeerslichten te kunnen communiceren. De verwachte voordelen op korte termijn zijn kortere aanrijdtijden en een veiligere oversteek voor hulpdiensten, minder wachttijd voor fietsers, brandstofbesparing voor vrachtwagens en een verbeterde doorstroming voor het auto- en vrachtverkeer en openbaar vervoer.

De aanleg van een nieuwe landbouwroute op de Zandkreekdam 

De westelijke Hongersdijckbrug over de Zandkreeksluis veroorzaakt hinder voor het landbouwverkeer vanwege de lange wachttijd voor de bypass. Om de verkeersproblematiek aan te pakken is besloten een nieuwe landbouwweg aan te leggen. Zo komt er een zogenaamde landbouwsluis. Dit is een verkeersvoorziening waardoor de nieuwe landbouwweg uitsluitend gebruikt kan worden door het landbouwverkeer.

In het voorjaar van 2021 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe weg en de aansluitingen hierop gestart. Zo hebben we een rij bomen gerooid, die we later op een andere locatie terug planten, en we hebben grondonderzoek uit laten voeren. Hieruit is gebleken dat het benodigde zandpakket drie maanden de tijd nodig heeft om in te klinken. Ook zijn inmiddels alle vergunningen voor de aanleg van de landbouwroute verleend.

Werkzaamheden

In het voorjaar van 2022 start de realisatiefase. Hierbij houdt de aannemer rekening met het stormseizoen en het toeristenseizoen. Op 28 februari startte aannemer BAM met de aanleg. Het werk is opgedeeld in verschillende fasen. In de eerste fase van 28 februari tot en met 1 april 2022 wordt een pakket zand aangebracht op de plek van de nieuwe landbouwroute. In de maanden daarna (april tot en met juni) krijgt het pakket zand tijd om te klinken en vervolgens wordt de fundering aangebracht. Ook worden de verkeersborden vervangen en lichtmasten geplaatst. In de laatste fase, rond de zomer, wordt geasfalteerd en wordt de nieuwe landbouwroute verbonden met de Deltaweg (N256). In de laatste fase wordt 's nachts gewerkt om zoveel mogelijk hinder voor wegverkeer en scheepvaart te voorkomen. Uiteraard streven we er naar overlast tot een minimum te beperken. Naar verwachting is de Landbouwroute na de zomer 2022 gereed.

Werkzaamheden nieuwe landbouwweg bij de Zandkreekdam