Deltaweg; Organisatie

De Provincie Zeeland is wegbeheerder van de Deltaweg (N256) en werkt samen met partners, de omgeving en stakeholders toe naar een oplossing voor de verkeersproblematiek.

Luchtfoto Deltaweg panorama

Bestuurlijk overleg

De Provincie heeft samen met de gemeenten Goes, Noord-Beveland en de gemeente Schouwen-Duiveland een periodiek bestuurlijk overleg. In dit overleg worden de verschillende stappen die worden genomen in de planstudie afgestemd en advies voorbereid voor Gedeputeerde Staten van de Provincie.

Klankbordgroep

Voor de planstudie wordt een Klankbordgroep samengesteld die bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers namens een aantal wegbeheerders, maatschappelijke organisaties, het vervoerbedrijf en hulpdiensten.De klankbordgroep geeft advies op stukken die in het bestuurlijk overleg worden besproken.

Betrokken stakeholders

We nodigen onder andere omwonenden, dorps- en wijkverenigingen, bedrijven, grondeigenaren, overheden, wegbeheerders, belangenorganisaties en vervoersbedrijven uit om deel te nemen aan inhoudelijke werksessies die onderdeel uitmaken van de planstudie. In de voorbereiding worden alle stakeholders actief geïnformeerd over de aanpak en in een consultatieronde bevraagd over hun belangen, standpunten, ideeën en wensen. Gedurende het vervolg van de planstudie informeren we de stakeholders regelmatig over de voortgang en de uitkomsten van de planstudie door middel van een nieuwsbrief.