In Beeld; Werkbezoek aan de Deltaweg

Op 1 juli 2021 ging gedeputeerde Harry van der Maas samen met wethouder van gemeente Goes Cees Pille onder begeleiding van omgevingsmanager Koos Louwerse op werkbezoek naar een aantal locaties rond de Deltaweg. Zij gingen in gesprek met stakeholders. In dit artikel nemen we u in vogelvlucht mee door het werkbezoek.

Bewoners in gesprek met bestuurders

Natuurgebied Oosterschenge

Vanaf het Stadskantoor in Goes vertrok de groep per fiets richting de Klaphekkeweg naar het natuurgebied Oosterschenge. Bij aankomst werd de groep verwelkomd door René Wink van Natuurmonumenten. René Wink is beheerder van dit gebied.

Samen met René Wink ging men het hoge gras van natuurgebied Oosterschenge in om meer te weten te komen over de flora en fauna in dat gebied. Al lopend kwamen zij verschillende wilde bloemen tegen zoals orchideeën. Naast een rijke flora zijn er ook tientallen reeën aanwezig in het gebied.

De Deltaweg kruist het natuurgebied. Ter plekke werd besproken hoe de aanpak van de Deltaweg een veilige leefomgeving voor bijvoorbeeld de reeën kan waarborgen. Een ander punt dat ter sprake kwam was of een gebiedsverbinding mogelijk is. Kunnen we ervoor zorgen dat de Deltaweg het gebied niet meer scheidt, maar juist verbindt?

Sluiswoningen

De route werd vervolg naar de Zandkreekdam om te spreken met enkele bewoners van de sluiswoningen. Bij aankomst werd meteen duidelijk wat voor hen de voornaamste reden is om op deze locatie te wonen. Het unieke uitzicht over de Oosterschelde en het Veerse meer.

De woningen bij de sluis zijn oorspronkelijk gebouwd voor de sluiswachters die de sluis bedienden. De sluiswachters zijn al geruime tijd vertrokken en nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen in de woningen. De gedeputeerde en wethouder werden welkom geheten in de achtertuin van één van de woningen. Het gesprek werd gevoerd met verschillende bewoners. Zo was er een bewoonster die net nieuw is en een bewoonster die al meer dan 30 jaar bij de sluis woont.

De bewoners zijn zich bewust dat de Deltaweg een drukke weg is, maar dat nemen ze voor lief omdat de locatie zo uniek is. Een geluidscherm is niet iets waar ze op zitten te wachten. Dit zou hen juist het mooie uitzicht ontnemen. Er is echter wel ruimte voor verbetering. Men geeft aan dat er overlast wordt ervaren door de draaiende motoren van stilstaand landbouwverkeer voor de woningen. Volgend jaar wordt de landbouwroute aangepast en loopt deze niet meer voorlangs de woningen. De verwachting is dat de overlast van landbouwverkeer hierdoor grotendeels is verholpen. De bewoners geven aanvullend de suggestie om een campagne in te zetten om het gedrag van de bestuurders van de voertuigen te veranderen om de overlast te verminderen. Verder geven de bewoners aan dat het wegdek van de brug een rol speelt. Vooral bij vrachtverkeer is er veel geluidsoverlast. Tot slot is er gesproken over een eventuele nieuwe, hoge brug. Men vraagt zich af waar deze komt en in hoeverre het invloed heeft op hun woonplezier. Liever zien zij een tunnel als oplossing.

Marieke Buys, een van de bewoners aan de sluis, vertegenwoordigt de verschillende bewoners van de Zandkreeksluis in de werksessies. De bewoners zijn positief over deze structurele manier van participeren.

Goese Polder

Na het bezoek aan de sluiswoningen eindigde de route bij de wijk ‘Goese Polder’. Bij aankomst aan de rand van de wijk stonden Rocco Rentmeester en Hans Theenaart de groep op te wachten. Zij vertegenwoordigen de wijk en zijn net als Marieke Buys aanwezig tijdens de werksessies.

Tijdens het gesprek met Rocco en Hans komen hun wensen en standpunten duidelijk naar voren. Zo maken ze zich zorgen over de toename van het verkeer op de Deltaweg en de overlast die hiermee gepaard gaat. Ze willen dat de Provincie Zeeland de eventuele toename van het geluid goed onderzoekt en daar passende maatregelen bij neemt. Hans overhandigde daarbij, namens de wijkvereniging, een brief aan Harry van der Maas en Cees Pille. In deze brief zijn de gewenste en ongewenste punten genoemd. Zo is het voor de wijk gewenst om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, maar niet door middel van een vierbaansweg waar 100 km/u gereden wordt. Harry van der Maas uitte tijdens het gesprek zijn waardering voor de actieve wijze waarop de Goese Polder meedenkt in de werksessies.

Wilt u meer lezen over hoe de belangen van de omgeving vertegenwoordigd worden? Lees dan het artikel over de werksessies.