Deltaweg In beeld; Bewoners

Het tracé van de N256 tussen de A256 tot N255 (Noord-Beveland) wordt onderzocht in de planstudie. Langs dat tracé liggen bedrijven, boerderijen, maar ook woonwijken. Hoe ervaren bewoners die langs de Deltaweg wonen de weg?

Huizen bij Zandkreeksluis

 "Als de overlast verergert, ga ik wel serieus overwegen om te verhuizen."

We spreken met Jeroen en Rocco. Zij wonen in de Goese Polder. Een wijk die vlakbij de Deltaweg ligt. Hoe ervaren zij de weg?

Rocco woont nu 10 jaar in de Goese Polder. Jeroen woont daarentegen al 32 jaar in de wijk. Ze wonen beiden op een andere locatie in de wijk, maar tussen hun huis en de weg zit zo’n 150 meter afstand. Zelf maken ze structureel gebruik van de Deltaweg. Zo’n één á twee keer per week rijden ze over de weg voor met name recreatief gebruik.

Bewoner; Jeroen Meeusen
Jeroen Meeusen

Ze geven aan dat het in de afgelopen jaren drukker is geworden op de weg. Rocco voegt daaraan toe: "Dat het drukker is geworden is niet zozeer een probleem, maar de geluidsoverlast is verergerd en dat is voor ons het punt". Jeroen legt ook uit: "Als het drukker is op de weg ligt de snelheid vaak ook lager. Dan is er ook minder geluidsoverlast". De geluidsoverlast heeft volgens Jeroen en Rocco een aantal oorzaken. De eerste oorzaak is het toenemende vrachtverkeer. Veel vaker rijdt er ‘s nachts vrachtverkeer en dat zorgt voor veel geluid. De tweede oorzaak ligt volgens Jeroen in de nieuwe asfaltlaag. "Door dit soort asfalt produceert de weg meer geluid", vertelt Jeroen. Tot slot zijn beide bewoners niet te spreken over de akoestische belijning op de weg. "Er zijn mensen die voor de lol over het hele stuk akoestische belijning rijden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar zorgt ook voor zoveel overlast."

Dat ze geluidsoverlast van de weg ervaren is dus zeker, maar hoe ga je daar mee om? Rocco vertelt dat het een stukje gewenning is, maar dat het niet erger moet worden. "Als ik nu in de tuin zit, hoor ik altijd die weg. Als de overlast verergert, ga ik wel serieus overwegen om te verhuizen", voegt hij toe. Als we naar de toekomst kijken, hebben de bewoners met name zorgen over het toenemende vrachtverkeer. "Als de weg straks aantrekkelijker wordt, heeft dat een aanzuigende werking op het vrachtverkeer van Rotterdam naar Gent. Dat zorgt voor zoveel overlast.. dan is het tijd om te verhuizen", leggen beiden uit.

Ze hebben al eens eerder hun punten kenbaar gemaakt bij de gemeente Goes. Het is echter de eerste keer dat ze op een structurele wijze worden meegenomen in het proces. Rocco vertelt: "De omgevingsmanager heeft daar een grote rol in. Hij luistert goed, weegt goed af en acteert. Dat zorgt voor vertrouwen". Al met al is het duidelijk dat er iets aan de weg moet gebeuren. "De toekomst en veiligheid van het traject is het belangrijkste, maar niet ten koste van het woongenot van honderden bewoners", vertelt Jeroen.

Wanneer we over de oplossingen voor de toekomst praten, geven Rocco en Jeroen aan dat het anders moet. "Kijk, wij horen ook de sirenes en het moet anders. Er zijn betere opties voor de huidige situatie", vertelt Rocco. Ze pleiten voor een akoestische geluidswering en gescheiden rijbanen. Rocco vertelt: "Ik ben ervan overtuigd dat weggebruikers ook veel zelf kunnen doen. Het ligt deels aan het gedrag".

Rocco Rentmeester
Rocco Rentmeester

Ze hebben al eens eerder hun punten kenbaar gemaakt bij de gemeente Goes. Het is echter de eerste keer dat ze op een structurele wijze worden meegenomen in het proces. Rocco vertelt: "De omgevingsmanager heeft daar een grote rol in. Hij luistert goed, weegt goed af en acteert. Dat zorgt voor vertrouwen". Al met al is het duidelijk dat er iets aan de weg moet gebeuren. "De toekomst en veiligheid van het traject is het belangrijkste, maar niet ten koste van het woongenot van honderden bewoners", vertelt Jeroen.

‘’Als er zware machines langsrijden, trillen de kopjes in de kasten’’

We gaan in gesprek met Marieke. Ze woont zo’n 13 jaar vlakbij de Deltaweg. Om precies te zijn naast de Zandkreeksluis. Wat is haar ervaring met de weg?

 

Marieke Buys
Marieke Buys

Marieke gebruikt de weg eigenlijk iedere dag. In totaal zo’n 14 keer per week. De weg ligt dan ook ongeveer 10 meter voor haar woning. Dat is natuurlijk geen verrassing, legt ze uit. "Je weet bij de aankoop dat die weg er ligt dus daar stel je je op in." Marieke heeft wel eens overlast van de weg. Dat is met name als het verkeer stil staat. "Soms weten toeristen niet wat ze moeten doen bij de bypass en dat zorgt dan voor filevorming. Daar heb je dan wel last van", legt ze uit. Waar ze met name overlast van ervaart is het vracht- en landbouwverkeer. Er is met name meer en zwaarder vracht- en landbouwverkeer gekomen.  Daardoor heeft ze last van het geluid. Ze voegt daaraan toe: "Als er zware machines langsrijden, trillen de kopjes in de kasten".

De impact is voor Marieke niet extreem. "De weg hoort bij ons en het huis", legt ze uit. Ook als er gasten zijn, ervaren zij geen overlast. De eerste reactie die we altijd krijgen is van goh je hoort die weg helemaal niet en wat een prachtig uitzicht heb je" , vertelt Marieke.

Het leven naast de Deltaweg is echter niet zorgeloos. Er is bij Marieke en haar buren veel onrust over de toekomstvisie. "Alle aanpassingen aan de weg hebben invloed op hoe wij wonen. Als de weg bijvoorbeeld verdubbeld wordt, kunnen wij weg", vertelt Marieke. De zorgen zijn eerder geuit bij de ontwikkeling van de landbouwweg. Het is echter de eerste keer dat er een structurele manier is om inspraak te geven. "Het is fijn dat we nu een vast aanspreekpunt hebben en ik heb wel echt het gevoel dat onze mening en inzichten meegenomen worden", licht Marieke toe.

Als we het over de toekomstvisie hebben, vertelt ze: "Vanuit mijn optiek zou een tunnel het beste zijn, maar dat is vrij kostbaar". Voor Marieke is het met name belangrijk dat de doorstroming wordt verbeterd. En dat is tot op heden niet gebeurd, legt Marieke uit. "De nieuwe landbouwweg gaat hopelijk veel van dat probleem wegnemen, maar er is een structurele oplossing nodig."