Deltaweg in Beeld; Wethouder Pim Schenkelaars

We spreken wethouder Pim Schenkelaars. Pim Schenkelaars is wethouder verkeer in de gemeente Noord-Beveland.

Dronebeeld van kruising op de Deltaweg

Waarom is de Deltaweg zo belangrijk?

''Door de toename van de verkeersintensiviteit lopen we tegen veel problemen op. Dagelijks hebben we, mede door de toename woon/werkverkeer, zo’n 20.000 verkeersbewegingen en daar is de weg niet op ingericht. Hier komt de toeristenstroom naar Noord- Beveland tijdens het seizoen nog bovenop.''

Pim Schenkelaars

Hoe denkt de gemeente mee in een oplossing?

''We hebben veel gesprekken met de Provincie, er is een bestuurlijke overleggroep geformeerd met gemeente Goes en gemeente Schouwen-Duiveland als direct betrokkenen. Ook de gemeente Borsele en Terneuzen doen mee als klankbordgroep. We trekken samen op omdat de weg belangrijk is voor onze economie.'' ''Die samenwerking verloopt heel goed, het bestuurlijk overleg is heel constructief en ook ambtelijk is het goed geregeld. Ik vind het belangrijk dat we goed en blijvend communiceren met de belanghebbenden zoals omwonenden en dorpsraden. Maar ook anderen zoals bijvoorbeeld de politie. Iedereen heeft z’n eigen blik op de weg en het is goed om vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. Ook is het goed voor het draagvlak. Ik heb in ieder geval veel vertrouwen in de huidige aanpak en de manier waarop het project wordt opgetuigd.''

Soms wordt gezegd, het ligt aan het gedrag van de weggebruiker en niet zozeer aan de weg, wat is uw reactie daarop?

''Het gedrag van de weggebruiker is natuurlijk een belangrijke factor. Dat geldt algemeen in het verkeer. Maar de Deltaweg is een drukke weg en onvoldoende duurzaam veilig en vergevingsgezind ingericht. Bij het minste geringste zijn er enorm ernstige gevolgen voor de weggebruikers. Dat moet echt beter.''

Wat is voor Noord-Beveland de uitdaging in het proces om te komen tot een oplossing?

''Het probleem ligt er al jaren en het is goed dat er nu schot in de zaak komt. De uitdaging is om samen met de Provincie tot een toekomstbestendig plan van aanpak te komen, ik hoop dat het plan van aanpak in deze collegeperiode nog akkoord wordt bevonden. We kijken naar de lange termijn maar ook naar wat er op korte termijn al gedaan kan worden.''