IN ZEELAND winter 2023

‘IN ZEELAND’ is het gratis magazine van de Provincie Zeeland. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstuurd aan lezers die zich hierop abonneren. 

Cover IN ZEELAND magazine 04. Winter 2023

Beste Zeeuwen,

Als u dit leest, is het jaar alweer een maandje onderweg. Dus, ook al is dit de eerste editie van 2023, ik ga niet meer terugblikken.

2023 is het jaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ik roep iedereen op om op 15 maart te gaan stemmen. We moeten samen vooruit, in een tijd waarin we voor grote uitdagingen staan.

Mondiale problemen werken ook in Zeeland door: de opvang van vluchtelingen, de klimaatverandering en de overgang naar nieuwe vormen van energie bijvoorbeeld. Zo vragen landelijke opgaven óók op om regionale oplossingen, of het nou gaat om de stikstofproblematiek of de huizenmarkt. Daarom is het zo belangrijk te stemmen. Want de Provincie werkt aan veel dingen die u aangaan. Aan de ruimtelijke inrichting van onze provincie bijvoorbeeld, aan het openbaar vervoer, aan provinciale wegen, de landbouw en de visserij. Aan recreatie en toerisme, aan cultuur en natuur. Aan toezicht op bedrijven die werken met schadelijke stoffen en aan het stimuleren van de Zeeuwse economie. U kunt op 15 maart uw invloed uitoefenen, maak daar gebruik van zou ik zeggen.

Sociale media en het internet bieden een schat aan informatie. Noem me ouderwets maar ik vind het prettig u eens per kwartaal op papier te mogen toespreken. Papier beklijft en het biedt de gelegenheid u te laten zien wat de Provincie Zeeland zoal doet, naast alles wat wij op andere, vaak digitale manieren met de Zeeuwse samenleving (en de hele wereld) delen.

Over dit magazine gesproken, als ik de inhoud beschouw valt me op hoezeer de artikelen vooruitgang en duurzaamheid ademen. Het werken aan natuurinclusieve landbouw, de overgang naar plantaardige eiwitten, subsidie voor extra kustruimte voor broedvogels én voor het produceren van pasta uit reststromen van verse groenten en meel: stuk voor stuk artikelen die niet achteruit- maar vooruitkijken, artikelen die hoop geven in een woelige wereld aan het relatieve begin van een nieuw jaar.

Han Polman
commissaris van de Koning