IN ZEELAND zomer 2023

‘IN ZEELAND’ is het gratis magazine van de Provincie Zeeland. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstuurd aan lezers die zich hierop abonneren. 

Covers magazine IN ZEELAND nummer 6

Betrokken

Het leuke van een magazine als IN ZEELAND is dat het de mogelijkheid biedt af en toe eens de wat verrassender kanten van ons werk te laten zien. En daar zijn lang niet altijd grote bedragen mee gemoeid of spetterende politieke discussies aan voorafgegaan. Neem nou het onderzoek dat op pagina 10 staat. De komende jaren brengt TNO de Zeeuwse bodem in kaart, tot op een diepte van maar liefst 2,5 kilometer. Het doel is inzicht te krijgen in de ondergrondse mogelijkheden voor aardwarmte, energieopslag en bijvoorbeeld de berging van zoetwater. Belangrijk voor de toekomst en leerzaam tegelijk.

Ook belangrijk voor de toekomst, is kennis van het verleden. Over die kennis beschikt onze provinciearcheoloog Ludo Snijders in ruime mate. In het interview met hem is te lezen dat Domburg, Middelburg, Burgh en Souburg zijn ontstaan rondom de forten die gebouwd werden als verdediging tegen de Vikingen. Je kan de ronde forten vaak nog duidelijk terug zien in het stratenpatroon, vertelt Ludo. Ik houd van dat soort informatie. Want hoe meer je van Zeeland weet, hoe meer je je betrokken voelt bij de provincie en de ontwikkeling ervan.

Daarom lees ik de vaste rubriek met het interview met een Statenlid ook graag. Van welke politieke kleur ze ook zijn, de leden van Provinciale Staten zijn zonder uitzondering betrokken Zeeuwen. Hoewel ze regelmatig van mening verschillen over wat de beste oplossing is voor de opgaven waarvoor wij ons gesteld zien, zetten ze zich allemaal met een enorme drive en betrokkenheid in voor Zeeland en de Zeeuwen. De woorden in dit nummer, van Ay Ling van der Spek-Thung – een van de jongste Statenleden – zijn mij uit het hart gegrepen. Over klimaat en duurzaamheid zegt zij: “Je kan gaan staan met een protestbord, maar als het op verandering aankomt, wil ik graag meepraten.” Natuurlijk, het recht om te demonstreren is een groot goed, en het kan veranderingen op gang helpen. Maar we moeten vooral aan de slag. Vanuit betrokkenheid bij onze mooie provincie.

Met Zeeland, voor Zeeland!

Han Polman
Commissaris van de Koning