In Beeld: Samen aan de slag voor een oplossing op de Deltaweg (N256)

De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om de Deltaweg veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. In dit artikel vertelt gedeputeerde Harry van der Maas over de laatste stand van zaken.

Harry van der Maas bij de Zeelandbrug

De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om de Deltaweg veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. Op de webpagina van de Deltaweg is het definitieve werkdocument beschikbaar gesteld. Harry van der Maas (gedeputeerde Provincie Zeeland): “In de zomer merk je hoe druk het op de weg kan worden en de noodzaak voor maatregelen op de Deltaweg zijn dan voelbaar. We hebben een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke oplossingen zorgen voor een veilige weg. Daaruit hebben we een pakket met maatregelen voorgesteld.”

Wat is er onderzocht?

“Een veilige weg en een goede doorstroming is mijn doel. Daarom hebben we het afgelopen anderhalf jaar een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om dit te bereiken.

We hebben gekeken hoe we de verkeersveiligheid en doorstroming kunnen verbeteren op het gedeelte vanaf de A256 bij Goes tot aan de N255, de Oost-Westweg op Noord-Beveland. Dat onderzoek hebben we niet alleen gedaan, we hebben uitgebreid gesproken met omwonenden, bedrijven en gemeentes in het gebied.”

Wat is het advies wat uit de studie naar voren komt?

Het onderzoeksbureau concludeert dat het een eerste goede stap is om verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat dan om maatregelen als het ongelijkvloers maken van de kruisingen bij Goes en Langeweg, het aanbrengen van een middenberm op de hoofdrijbaan (ingericht voor een snelheid van 80 km per uur), aanleg van een apart fietspad en het optimaliseren van de Zandkreekdam. Ook adviseert het bureau om het werk zo uit te voeren dat in de toekomst eenvoudig meer maatregelen voor de doorstroming (dat wil zeggen verdubbeling van rijstroken) kunnen worden genomen.

De studie laat zien dat bij het verdubbelen van de rijbanen en ongelijkvloers maken van de kruisingen de doorstroming zal verbeteren. Hierdoor ontstaan minder verkeersopstoppingen, maar neemt ook het verkeer op de Midden Zeeland Route toe.

“De weg wordt aantrekkelijker en daardoor zullen meer mensen deze route kiezen. Daarom is aanvullend onderzoek nodig, zodat we weten welke effecten dat heeft op andere delen van de route, zoals de Zeelandbrug en op Schouwen-Duiveland. En zullen we met betrokken overheden moeten nadenken over de toekomstige functie van de gehele Midden Zeeland Route, waarbij we ook financieringsmogelijkheden moeten verkennen. Daar ligt, alleen al kijkend naar de Zeelandbrug, een enorme opgave!” aldus Harry van der Maas.

Wat gaat er nu gebeuren?

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Provincie een maatregelenpakket voorgesteld om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Daarin staat dat we gaan naar gescheiden rijbanen, we leggen parallelwegen aan zodat fietsverkeer gescheiden wordt en maken we het kruispunt bij Goes en Wilhelminadorp ongelijkvloers. Ook komen er slimme verkeerslichten en in september wordt een landbouwweg in gebruik genomen bij de Zandkreekdam, zodat de doorstroming verbeterd wordt. Vanzelfsprekend zullen Provinciale Staten zich eerst over dit voorstel uitspreken. Dit gebeurt in september tijdens een commissievergadering

Omdat uit het onderzoek blijkt dat er ook verderop de route knelpunten ontstaan, start de Provincie ook een onderzoek naar de hele Midden Zeeland Route. Mogelijk volgen er dan nog aanvullende maatregelen. Ook benadrukken we het belang van deze route bij het Rijk en andere mogelijke financiers van dit project.

“Er ligt nu een plan om de verkeersveiligheid fors te verbeteren en op kruispunten de doorstroming.  De komende tijd gaan we door met de verdere voorbereidingen. Een volgend college zal het besluit nemen over de daadwerkelijke uitvoering van de gekozen oplossingsrichting. Hierbij worden ook de gemeentes en andere belanghebbenden betrokken. Het is een belangrijke route en we kunnen dit alleen samen.”

En tot die tijd?

“Totdat we het plan met de Deltaweg gaan uitvoeren, blijven we maatregelen nemen waar het nodig is. Binnenkort wordt een nieuwe landbouwroute in gebruik genomen bij de Zandkreekdam en de huidige verkeerslichten worden aangepast zodat deze zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.”