Interreg 2 Zeeën

Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel).

boot

Interessante bijeenkomsten en mooie projecten om van te leren

Op dit moment zijn er geen openstellingen binnen Interreg 2 Zeeën. De informatie op deze webpagina gaat over de vorige openstellingen. Zodra wij weten wat de subsidiemogelijkheden zullen zijn voor de nieuwe periode 2021-2027, laten wij u dit weten via deze webpagina.

Waar u tóch wat aan kunt hebben, is de informatie over interessante bijeenkomsten dit jaar en over succesvolle projecten die momenteel met behulp van Interreg 2 Zeeën-subsidie uitgevoerd worden, zoals de jaarlijkse bijeenkomst eind september.

Nieuw samenwerkingsverband Europese kustgebieden: het Straits Committee

Lees er meer over op deze pagina.

Jaarlijkse bijeenkomst Interreg 2 Zeeën: 29 en 30 september 2022

Wat is er bereikt en wat voor mogelijkheden biedt de toekomst?

Op deze bijeenkomst (die in Den Haag gehouden werd) kwamen alle hoogtepunten van de afgelopen periode aan de orde, succesvolle projecten en waardevolle grensoverschrijdende samenwerking. En wat heeft de toekomst van Interreg 2 Zeeën ons verder te bieden?

U leest er alles over op de website van Interreg 2 Zeeën.

Leren van andere projecten

Ook al is er op dit moment geen openstelling van de Europese subsidieregeling Interreg 2 Zeeën, het is altijd leuk én zinvol om te kijken wat andere projecten doen met de aan hen toegekende subsidie. En wat voor slimme toepassingen verzinnen toeristische ondernemers om circulair te worden, m.a.w. hoe passen zij hergebruik van materialen toe? 

Het FACET-project

Een van die Interreg 2 Zeeën-projecten die volop in ontwikkeling zijn, is het FACET-project. Dit project richt zich op het vergroten van circulair ondernemerschap in de toeristische sector. 

In het project FACET kijken ondernemers uit de vrijetijdssector hoe zij een circulaire oplossing op hun bedrijf kunnen toepassen. Van het bouwen van duurzame vakantiewoningen tot het hergebruik van afvalresten uit de horeca. Ook worden er 'best practices' (succesvolle projecten en werkwijzen) gedeeld, demonstraties gegeven en onderzoek gedaan om de sector te stimuleren om meer circulair te ondernemen. Allemaal middelen die ondernemers helpen bij verduurzamen.    

Bekijk de 'best practices' op de website van FACET www.facetwiki.eu of volg hun LinkedInpagina https://bit.ly/3utF5uP

Een voorbeeld van 'best practices' is De Paardekreek, waar duurzame vakantiewoningen gebouwd zijn in een dijk.

Duurzame vakantiewoningen in een dijk: De Paardekreek

Het FACET-project De Paardekreek is een project in de toeristische sector, waarbij nieuwe vakantiewoningen gebouwd worden die circulair zijn. Dat wil zeggen dat de gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden als de woning over 20 jaar niet meer voldoet aan de eisen van toerist. De woningen kunnen dan uit elkaar worden gehaald, en de materialen opnieuw gebruikt.

Het project is gestart in januari 2020 en loopt tot september 2022. Er zijn al dijkwoningen klaar, en deze zijn  ook al te huur.

Nieuwe samenwerkingsverband kustprovincies: Straits Commitee

Om de onderlinge samenwerking tussen de kustgebieden van de Noordzee voort te kunnen zetten, ook al is het nog onzeker of er weer een nieuwe Interreg 2 Zeeën-regeling komt, is er een nieuw samenwerkingsverband opgericht: het Straits Committee. 

Meer weten?  Straits Committee.

Wie kan in principe subsidie aanvragen voor Interreg 2 Zeeën?

De informatie hieronder gold voor de vorige programmaperiode, maar geeft u wel een idee over de doelstellingen en voorwaarden van het programma zodra er weer een nieuwe openstelling is.

Subsidie kan (kon) aangevraagd worden door:

  • overheden
  • publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten, Kamers van Koophandel, vakbonden), private partijen (ook MKB)  
  • non-profitorganisaties (zoals verenigingen)

Aan ieder project moet minimaal één Britse partner (gold voor de periode van vóór de Brexit) en een partner uit één van de andere lidstaten van het programmagebied (Vlaanderen, Frankrijk, Nederland) deelnemen.

Algemene doelstelling van het 2 Zeeën Programma 2014-2020:

Het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en op onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd​. De specifieke prioriteiten zijn: 

  • Technologische en sociale innovatie
  • Koolstofarme technologieën
  • Aanpassing aan Klimaatverandering
  • Hulpbronnenefficiënte economie

Met als overkoepelende thema’s: ‘ondersteuning van MKB' en ‘maritieme dimensie’.

Wat wordt gesubsidieerd?

Het 2 Zeeënprogramma draagt maximaal 60 procent bij aan de projectkosten.

Vorige openstellingen

Call 8 was geopend tot en met 8 april 2019 (eerste stap).

Tegen de eerste helft van juli 2019 ontvingen de indieners aanbevelingen over de ingediende conceptnota's.

Call 8 tweede stap: was geopend tot en met 31 oktober 2019.

In de tweede stap kregen de aanvragers de mogelijkheid om een 'Full Application Form' in te dienen, tot en met 31 oktober 2019. Tegen eind januari 2020 besloot het 'Programme Monitoring Committee' welke projecten zouden worden goedgekeurd. Tegen medio februari 2020 werden alle indieners daarover ingelicht.

Indien u meer wilt weten over de volledige aanvraagprocedure en over de andere stappen van een projectcyclus, kunt u onderstaande link raadplegen:

Meer details over de projectoproep call 8 vindt u onder de volgende link:

Op die webpagina vindt u onderaan, in het documentatiecentrum, het volledige aanvraagdossier (application pack). Hierin staan alle details over de oproep en vindt u sjablonen voor zowel stap 1 (Conceptnota) als stap 2 (Aanvraagformulier) van uw projectaanvraag.

Overzicht van diverse Europese subsidieprogramma's

Op de landingspagina van het Europaloket vindt u het totale overzicht van de Europese subsidieprogramma's en hun openstellingsperiodes.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier 2 Zeeën programma in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Voor meer informatie zie ook de website van het programma:  http://www.interreg2seas.eu/nl

Technische assistentie Interreg 2 Zeeën Programma

De Provincie Zeeland verzorgt de technische assistentie voor het Interreg 2 Zeeën Programma voor de Provincies Zeeland en West-Brabant. De Provincie ontvangt hiervoor een ERDF-bijdrage van het 2 Zeeën Programma. Voor vragen over het Programma kunt u terecht bij Wieteke Wolterbeek.

Interreg logo 2 Seas inclusief EU-logo
Wieteke Wolterbeek

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.