Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel).

Meer dan € 6 miljoen voor Interreg 2 Zeeën projecten in Zeeland

In de afgelopen periode is er ruim € 6 miljoen aan Interreg 2 Zeeën subsidie terecht gekomen bij Zeeuwse projecten. Lees er alles over in de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland van 28 maart jl., op onze webpagina Europa Actueel (op die pagina even naar beneden scrollen).

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door:

  • Overheden
  • publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten, Kamers van Koophandel, vakbonden), private partijen (ook MKB)  
  • non-profitorganisaties (zoals verenigingen)

Aan ieder project moet minimaal één Britse partner en een partner uit één van de andere lidstaten van het programmagebied (Vlaanderen, Frankrijk, Nederland) deelnemen.

Algemene doelstelling van het 2 Zeeën Programma 2014-2020:

Het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en op onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd​. De specifieke prioriteiten zijn: 

  • Technologische en sociale innovatie
  • Koolstofarme technologieën
  • Aanpassing aan Klimaatverandering
  • Hulpbronnenefficiënte economie

Met als overkoepelende thema’s: ‘ondersteuning van MKB' en ‘maritieme dimensie’.

Wat wordt gesubsidieerd?

Het 2 Zeeënprogramma draagt maximaal 60 procent bij aan de projectkosten.

Openstellingen

Call 8 was geopend tot en met 8 april 2019 (eerste stap).

Tegen de eerste helft van juli 2019 ontvangen de indieners aanbevelingen over de ingediende conceptnota's.

Call 8 tweede stap: tot en met 31 oktober 2019.

In de tweede stap krijgen de aanvragers de mogelijkheid om een 'Full Application Form' in te dienen, tot en met 31 oktober 2019. Tegen eind januari 2020 zal het 'Programme Monitoring Committee' besluiten welke projecten worden goedgekeurd. Tegen medio februari 2020 worden alle indieners daarover ingelicht.

Indien u meer wilt weten over de volledige aanvraagprocedure en over de andere stappen van een projectcyclus, kunt u onderstaande link raadplegen:

Meer details over de huidige projectoproep vindt u onder de volgende link:

Op die webpagina vindt u onderaan, in het documentatiecentrum, het volledige aanvraagdossier (application pack). Hierin staan alle details over de oproep en vindt u sjablonen voor zowel stap 1 (Conceptnota) als stap 2 (Aanvraagformulier) van uw projectaanvraag.

Overzicht van diverse Europese subsidieprogramma's

Op de landingspagina van het Europaloket vindt u het totale overzicht van de Europese subsidieprogramma's en hun openstellingsperiodes.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier 2 Zeeën programma in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Voor meer informatie zie ook de website van het programma:  http://www.interreg2seas.eu/nl

Contact

Wieteke Wolterbeek
+31 6 21124891
w.wolterbeek@zeeland.nl / w.wolterbeek@interreg2seas.eu