Interreg 2 Zeeën

Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel).

boot

Nog geen nieuwe openstelling, maar wel mooie projecten om van te leren

Op dit moment zijn er geen openstellingen binnen Interreg 2 Zeeën. De informatie op deze webpagina gaat over de vorige openstellingen. Zodra wij weten wat de subsidiemogelijkheden zullen zijn voor de nieuwe periode 2021-2027, laten wij u dit weten via deze webpagina.

Waar u tóch wat aan kunt hebben, is de informatie over succesvolle projecten die momenteel met behulp van Interreg 2 Zeeën-subsidie uitgevoerd worden. Zoals de duurzame dijkwoningen van het project De Paardekreek. En wat doen andere toeristische ondernemers om duurzamer te ondernemen en zoveel mogelijk materialen te hergebruiken of zelfs afval te benutten?  

Nieuw samenwerkingsverband Europese kustgebieden: het Straits Committee.

Lees er meer over op deze pagina.

Leren van andere projecten

Ook al is er op dit moment geen openstelling van de Europese subsidieregeling Interreg 2 Zeeën, het is altijd leuk én zinvol om te kijken wat andere projecten doen met de aan hen toegekende subsidie. En wat voor slimme toepassingen verzinnen toeristische ondernemers om circulair te worden, m.a.w. hoe passen zij hergebruik van materialen toe? 

Duurzame vakantiewoningen in een dijk: De Paardekreek

Het FACET-project De Paardekreek is een project in de toeristische sector, waarbij nieuwe vakantiewoningen gebouwd worden die circulair zijn. Dat wil zeggen dat de gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden als de woning over 20 jaar niet meer voldoet aan de eisen van toerist. De woningen kunnen dan uit elkaar worden gehaald, en de materialen opnieuw gebruikt.

Het project is gestart in januari 2020 en loopt tot september 2022. Er zijn al dijkwoningen klaar, en deze zijn  ook al te huur. 

Meer interessante projecten binnen het internationale project FACET

Benieuwd naar nog meer voorbeelden van circulair ondernemen in de toeristische sector? Of in contact raken met ondernemers die circulair ondernemen? Volg het internationale project FACET dat draait om circulair ondernemen in de toeristische sector. 

In het project FACET kijken ondernemers uit de vrijetijdssector hoe zij een circulaire oplossing op hun bedrijf kunnen toepassen. Van het bouwen van duurzame vakantiewoningen tot het hergebruik van afvalresten uit de horeca. Ook worden er 'best practices' (succesvolle tips uit de praktijk) gedeeld, demonstraties gegeven en onderzoek gedaan om de sector te helpen om circulariteit toe te passen. Allemaal middelen die ondernemers helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf. 

Bekijk de 'best practices' op de website van FACET www.facetwiki.eu of volg hun LinkedInpagina >>https://bit.ly/3utF5uP

Nieuwe samenwerkingsverband kustprovincies: Straits Commitee

Om de onderlinge samenwerking tussen de kustgebieden van de Noordzee voort te kunnen zetten, ook al is het nog onzeker of er weer een nieuwe Interreg 2 Zeeën-regeling komt, is er een nieuw samenwerkingsverband opgericht: het Straits Committee. 

Meer weten?  Straits Committee. 

Wie kan in principe subsidie aanvragen voor Interreg 2 Zeeën?

De informatie hieronder gold voor de vorige programmaperiode, maar geeft u wel een idee over de doelstellingen en voorwaarden van het programma zodra er weer een nieuwe openstelling is.

Subsidie kan (kon) aangevraagd worden door:

  • Overheden
  • publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten, Kamers van Koophandel, vakbonden), private partijen (ook MKB)  
  • non-profitorganisaties (zoals verenigingen)

Aan ieder project moet minimaal één Britse partner (gold voor de periode van vóór de Brexit) en een partner uit één van de andere lidstaten van het programmagebied (Vlaanderen, Frankrijk, Nederland) deelnemen.

Algemene doelstelling van het 2 Zeeën Programma 2014-2020:

Het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en op onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd​. De specifieke prioriteiten zijn: 

  • Technologische en sociale innovatie
  • Koolstofarme technologieën
  • Aanpassing aan Klimaatverandering
  • Hulpbronnenefficiënte economie

Met als overkoepelende thema’s: ‘ondersteuning van MKB' en ‘maritieme dimensie’.

Wat wordt gesubsidieerd?

Het 2 Zeeënprogramma draagt maximaal 60 procent bij aan de projectkosten.

Vorige openstellingen

Call 8 was geopend tot en met 8 april 2019 (eerste stap).

Tegen de eerste helft van juli 2019 ontvingen de indieners aanbevelingen over de ingediende conceptnota's.

Call 8 tweede stap: was geopend tot en met 31 oktober 2019.

In de tweede stap kregen de aanvragers de mogelijkheid om een 'Full Application Form' in te dienen, tot en met 31 oktober 2019. Tegen eind januari 2020 besloot het 'Programme Monitoring Committee' welke projecten zouden worden goedgekeurd. Tegen medio februari 2020 werden alle indieners daarover ingelicht.

Indien u meer wilt weten over de volledige aanvraagprocedure en over de andere stappen van een projectcyclus, kunt u onderstaande link raadplegen:

Meer details over de projectoproep call 8 vindt u onder de volgende link:

Op die webpagina vindt u onderaan, in het documentatiecentrum, het volledige aanvraagdossier (application pack). Hierin staan alle details over de oproep en vindt u sjablonen voor zowel stap 1 (Conceptnota) als stap 2 (Aanvraagformulier) van uw projectaanvraag.

Overzicht van diverse Europese subsidieprogramma's

Op de landingspagina van het Europaloket vindt u het totale overzicht van de Europese subsidieprogramma's en hun openstellingsperiodes.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier 2 Zeeën programma in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Voor meer informatie zie ook de website van het programma:  http://www.interreg2seas.eu/nl

Contact

Wieteke Wolterbeek
+31 6 21124891
w.wolterbeek@zeeland.nl / w.wolterbeek@interreg2seas.eu

Wieteke Wolterbeek

Wieteke Wolterbeek