Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel).

De 7de call voor Interreg 2 Zeeën duurt nog tot 21 december 2018!

Loopt u met het plan rond om subsidie aan te vragen tijdens deze 7de projectoproep, wees er dan snel bij. De deadline voor deze call is 21 december 2018. Verder op deze pagina vindt u alle details. Lees ook de meest recente Nieuwsbrief Europaloket Zeeland op de webpagina Europa Actueel, waarin ingezoomd wordt op deze call en op het feit dat er partners worden gezocht voor diverse projectplannen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door:

  • Overheden
  • publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten, Kamers van Koophandel, vakbonden), private partijen (ook MKB)  
  • non-profitorganisaties (zoals verenigingen)

Aan ieder project moet minimaal één Britse partner en een partner uit één van de andere lidstaten van het programmagebied (Vlaanderen, Frankrijk, Nederland) deelnemen.

Algemene doelstelling van het 2 Zeeën Programma 2014-2020:

Het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en op onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd​. De specifieke prioriteiten zijn: 

  • Technologische en sociale innovatie
  • Koolstofarme technologieën
  • Aanpassing aan Klimaatverandering
  • Hulpbronnenefficiënte economie

Met als overkoepelende thema’s: ‘ondersteuning van MKB' en ‘maritieme dimensie’.

Wat wordt gesubsidieerd?

Het 2 Zeeënprogramma draagt maximaal 60 procent bij aan de projectkosten.

Openstellingen

Call 6: is gesloten. 

De eerste stap van de 6de call ging op 1 februari 2018 van start gaan en duurde tot 2 mei 2018. De tweede stap van call 6 duurt van 8 augustus 2018 tot 6 november 2018.

Call 7: tot 21 december 2018

De zevende oproep werd eind augustus 2018 geopend en duurt tot 21 december 2018.

Het indienen van een Conceptnota is de eerste van twee stappen van uw subsidieaanvraag. Indien u meer wilt weten over de volledige aanvraagprocedure en over de andere stappen van een projectcyclus, kunt u onderstaande link raadplegen:

Meer details over de huidige projectoproep vindt u onder de volgende link:

Op die webpagina vindt u onderaan, in het documentatiecentrum, het volledige aanvraagdossier (application pack). Hierin staan alle details over de oproep en vindt u sjablonen voor zowel stap 1 (Conceptnota) als stap 2 (Aanvraagformulier) van uw projectaanvraag.

Overzicht van diverse Europese subsidieprogramma's

Op de landingspagina van het Europaloket vindt u het totale overzicht van de Europese subsidieprogramma's en hun openstellingsperiodes.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier 2 Zeeën programma in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Voor meer informatie zie ook de website van het programma:  http://www.interreg2seas.eu/nl

Contact

Wieteke Wolterbeek
+31 6 21124891
w.wolterbeek@zeeland.nl / w.wolterbeek@interreg2seas.eu