Horizon Europe

Horizon Europe financiert onderzoeks- en innovatieprojecten, niet alleen voor grote maar ook voor kleinere projecten. Dit subsidieprogramma richt zich op onderzoek in algemene zin, maar ook op het in de praktijk kunnen toepassen van de producten of diensten die een project ontwikkelt.

onderzoek

Wie kan subsidie aanvragen?

Het programma biedt kansen voor mkb'ers en grote bedrijven, maar ook voor universiteiten en kennisinstellingen, (regionale) overheden en maatschappelijke organisaties. Subsidies zijn net zo goed mogelijk voor individuele onderzoekers en mkb'ers als voor samenwerkingsverbanden.

Waarvoor is de subsidie?

Horizon Europe financiert onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel bij grote als bij kleinere projecten. Dit subsidieprogramma richt zich op onderzoek in algemene zin, maar ook op het in de praktijk kunnen toepassen van de producten of diensten die een project ontwikkelt.

Wat wordt gesubsidieerd?

In totaal is er ruim 80 miljard euro beschikbaar voor de periode 2021-2027 voor zowel kleine als grote projecten die zich bezighouden met onderzoek en met innovatie.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U kunt het hele jaar door uw aanvraag indienen.

Aanvragen

Wilt u een projectidee bespreken met een van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Horizon Europe in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week reactie van ons.

Contact

Arnoud Guikema
+31 118 631440
aop.guikema@zeeland.nl

Arnoud Guikema

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.