Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (programma V) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt.

Nieuwe subsidieperiode 2021-2027: nieuwe kansen voor het MKB

De nieuwe periode 2021-2027 voor Europese subsidieprogramma's is begonnen. Binnenkort zullen nieuwe openstellingen van start gaan, ook voor Interreg Vlaanderen-Nederland. Zodra details daarover bekend zijn, informeren wij u daarover via deze webpagina. De inhoud van het nieuwe subsidieprogramma zal niet veel afwijken van de vorige periode. 

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vormen de Nederlandse programmapartners. Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten wordt bekostigd in het project 'Technische Bijstand' en wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteund. Zo wordt een investering van meer dan € 300 miljoen in de grensregio mogelijk gemaakt.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. Bepaalde thema’s zijn specifiek bedoeld voor het MKB (in Vlaanderen: KMO, kleine en middelgrote onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende entiteit, zoals een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking) of een Euregio, telt ook.

Waarvoor is de subsidie?

De samenwerkingsverbanden kunnen zich richten op economie, duurzaamheid en sociale ontwikkeling in de grensstreek Vlaanderen en Nederland. Het moet daarbij gaan om één van onderstaande doelen:

  • versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
  • bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Aan beide zijden van de grens moeten de samenwerkingspartners zorgen voor activiteiten, cofinanciering en projectpartners. Als partners van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, meerwaarde opleveren voor het project, mag u hen erbij betrekken.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50 procent van de projectkosten. Aanvullend kunt u cofinanciering van private investeerders of van overheden inzetten. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Openstellingen (calls): er komt een nieuwe openstelling aan. Meer info volgt later.

Zodra de details voor de nieuwe openstelling bekend zijn, zullen wij u dit laten weten o.a. via deze webpagina.

Aansluiten bij het project ConnectSME? 

Het project ConnectSME wil KMO's (de Belgische MKB’s) en MKB's helpen bij het ontwikkelen van duurzame, technologische innovaties. U kunt daar nog steeds bij aansluiten als u uw technische innovatie in een proeftuin wilt testen.

U leest hier alles over op de webpagina van ConnectSME.

Vragen?

Heeft u vragen over de voorbereiding of uitwerking van een project, aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze projectadviseur, Josine Verbrugge. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Indienen van algemene aanvragen

Stap 1: als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programma-managers, vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. Wij adviseren u om, alvorens u contact opneemt met ons, eerst de informatie te lezen die op de website staat van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Stap 2: bij de verdere voorbereiding en uitwerking van een project kunt u hulp krijgen van de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat.

Stap 3: de subsidieaanvraag voor het project kunt u indienen via het e-loket op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Laat u inspireren en lees meer over het praktische hoe en wat

Op de website grenzeloossamenwerken.eu vindt u veel handige informatie over hoe het indienen van een project c.q. het aanvragen van subsidie (binnen Interreg Vlaanderen-Nederland) in zijn werk gaat.  Ook worden er projectresultaten binnen Interreg uit de Scheldemondregio uitgelicht. Daarnaast vindt u er stapsgewijze informatie (o.a. door middel van een animatievideo) over het aanmelden van een project.

Zin in nog meer inspiratie? Provincie Antwerpen heeft een mooie campagne gelanceerd over al hun Europese projecten. Hier staan begrijpelijke, korte video's op over hun projectrealisaties. Maar ook over hoe hun dienstverlening in elkaar steekt.

Altijd mooi om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, toch? Ook dát is waar samenwerking om draait.

Contact

Josine Verbrugge
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5275.6230
jjm.verbrugge@zeeland.nl / josine.verbrugge@grensregio.eu


aanwezigheid Zeeland (Abdij 6, Middelburg): maandag en woensdag
aanwezigheid Antwerpen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Lozanagebouw
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen

Afspraken zijn flexibel in te plannen: Josine komt graag bij u langs.