Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (programma V) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt.

Nieuwe kansen MKB binnen openstelling CrossRoads2 Sustainable Energy

Binnenkort (nadere info volgt later) zal er een nieuwe openstelling zijn binnen het succesvolle project CrossRoads2. Het gaat om het project CrossRoads2 Sustainable Energy. Ook uw MKB-bedrijf kan aanhaken bij dit project! Lees er meer over verder op deze pagina.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vormen de Nederlandse programmapartners. Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten wordt bekostigd in het project 'Technische Bijstand' en wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteund. Zo wordt een investering van meer dan € 300 miljoen in de grensregio mogelijk gemaakt.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. Bepaalde thema’s zijn specifiek bedoeld voor het MKB (in Vlaanderen: KMO, kleine en middelgrote onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende entiteit, zoals een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking) of een Euregio, telt ook.

Waarvoor is de subsidie?

De samenwerkingsverbanden kunnen zich richten op economie, duurzaamheid en sociale ontwikkeling in de grensstreek Vlaanderen en Nederland. Het moet daarbij gaan om één van onderstaande doelen:

  • versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
  • bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Aan beide zijden van de grens moeten de samenwerkingspartners zorgen voor activiteiten, cofinanciering en projectpartners. Als partners van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, meerwaarde opleveren voor het project, mag u hen erbij betrekken.

Wat wordt gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50 procent van de projectkosten. Aanvullend kunt u cofinanciering van private investeerders of van overheden inzetten. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Openstellingen (calls): CrossRoads2 Sustainable Energy (datum volgt later)

Dit project biedt nieuwe subsidiekansen voor uw (duurzame) MKB-project. Ook uw MKB kan bij CrossRoads2 Sustainable Energy aanhaken.

CrossRoads2 Sustainable Energy is voortgekomen uit CrossRoads 2. Nu dit project goedgekeurd is, wordt in totaal 6.8 miljoen euro (inclusief eigen cofinanciering) in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt ruim 2.5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

CrossRoads2 Sustainable Energy legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 -reductie en -captatie. Het project richt zich, heel concreet, op een reductie van 200 ton CO2  per jaar per deelproject.

Ter vergelijking: de koolstofvoetafdruk van een inwoner van het grensgebied Vlaanderen-Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld zo’n 20 ton CO2.

De 7 betrokken partijen van CrossRoads2 (Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams Brabant, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant en Provincie Zeeland) staan samen in voor de praktische realisatie.  

Het project zal naar verwachting 19 innovatieprojecten opleveren, waaraan 38 MKB/KMO bedrijven deelnemen. Per innovatieproject, waaraan minimaal één Vlaamse en één Zuid-Nederlandse onderneming deelneemt, wordt een maximale subsidie van €150.000 voorzien (50% van het totale projectbudget).

Lees alles over CrossRoads2 Sustainable Energy en de mogelijkheden die dit project te bieden heeft voor MKB-bedrijven in de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland van augustus 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over de voorbereiding of uitwerking van een project, aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze projectadviseur, Corine Fontijn. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Indienen van algemene aanvragen

Stap 1: als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programma-managers, vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. Wij adviseren u om, alvorens u contact opneemt met ons, eerst de informatie te lezen die op de website staat van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Stap 2: bij de verdere voorbereiding en uitwerking van een project kunt u hulp krijgen van de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat.

Stap 3: de subsidieaanvraag voor het project kunt u indienen via het e-loket op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Laat u inspireren en lees meer over het praktische hoe en wat

Op de website grenzeloossamenwerken.eu vindt u veel handige informatie over hoe het indienen van een project c.q. het aanvragen van subsidie (binnen Interreg Vlaanderen-Nederland) in zijn werk gaat.  Ook worden er projectresultaten binnen Interreg uit de Scheldemondregio uitgelicht. Daarnaast vindt u er stapsgewijze informatie (o.a. door middel van een animatievideo) over het aanmelden van een project.

Zin in nog meer inspiratie? Provincie Antwerpen heeft een mooie campagne gelanceerd over al hun Europese projecten. Hier staan begrijpelijke, korte video's op over hun projectrealisaties. Maar ook over hoe hun dienstverlening in elkaar steekt.

Altijd mooi om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, toch? Ook dát is waar samenwerking om draait.

Contact

Corine Fontijn
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5548 4430
c.fontijn@zeeland.nl / corine.fontijn@grensregio.eu


aanwezigheid Zeeland (Abdij 6, Middelburg): maandag en woensdag
aanwezigheid Antwerpen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Lozanagebouw
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen

Afspraken zijn flexibel in te plannen: Corine komt graag bij u langs.

Europese vlag met foto Corine Fontijn