Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (programma V) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vormen de Nederlandse programmapartners. Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten wordt bekostigd in het project 'Technische Bijstand' en wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteund. Zo wordt een investering van meer dan € 300 miljoen in de grensregio mogelijk gemaakt.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. Bepaalde thema’s zijn specifiek bedoeld voor het MKB (in Vlaanderen: KMO, kleine en middelgrote onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende entiteit, zoals een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking) of een Euregio, telt ook.

Waarvoor is de subsidie?

De samenwerkingsverbanden kunnen zich richten op economie, duurzaamheid en sociale ontwikkeling in de grensstreek Vlaanderen en Nederland. Het moet daarbij gaan om één van onderstaande doelen:

  • versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
  • bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Aan beide zijden van de grens moeten de samenwerkingspartners zorgen voor activiteiten, cofinanciering en projectpartners. Als partners van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, meerwaarde opleveren voor het project, mag u hen erbij betrekken.

Wat wordt gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50 procent van de projectkosten. Aanvullend kunt u cofinanciering van private investeerders of van overheden inzetten. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Openstellingen (calls)

The last call!: open tot 20 december 2019

De laatste call, oproep 5, van programma V is geopend. Er is maximaal een kleine 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van Energie – duurzame groei (as 2). Projecten op het gebied van duurzame energie zijn dus welkom. De deadline voor indiening is 20 december 2019.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het e-loket van Interreg: www.grensregio.eu. Projecten die bijdragen aan het aantal ondernemingen die subsidie ontvangen, alsmede het aantal innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen, hebben bijzondere aandacht in de selectie. De projectvoorstellen worden ook getoetst op haalbaarheid waar het gaat om het opleveren van concrete resultaten vóór 31 december 2022.

De volledige oproep is te vinden op www.grensregio.eu. Bij algemene vragen, maar ook bij de voorbereiding en uitwerking van een project kunt u een beroep doen op de projectadviseur van de provincie Zeeland, Corine Fontijn. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

CrossRoads

CrossRoads richt zich op KMO's en MKB's in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde. Daar is al sprake van als het gaat om één MKB'er uit Zuid-Nederland en één Vlaamse KMO'er. Voorbeelden van projecten die al steun kregen uit een vorige oproep van CrossRoads zijn: een geïntegreerd platform om real time verkeersinformatie te delen, en een bewaarsysteem voor fruit.

Binnen Crossroads was een bedrag van ruim 1.800.000 euro subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten in de grensregio. Vanwege het succes heeft het project een aanvullend budget aangevraagd voor de komende jaren.

Lees meer op de website van Crossroads2.

Indienen van algemene aanvragen

Stap 1: als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programma-managers, vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. Wij adviseren u om, alvorens u contact opneemt met ons, eerst de informatie te lezen die op de website staat van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Stap 2: bij de verdere voorbereiding en uitwerking van een project kunt u hulp krijgen van de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat.

Stap 3: de subsidieaanvraag voor het project kunt u indienen via het e-loket op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Contact

Corine Fontijn
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5548 4430
c.fontijn@zeeland.nl / corine.fontijn@grensregio.eu
aanwezigheid Zeeland (Abdij 6, Middelburg): maandag en woensdag
aanwezigheid Antwerpen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Lozanagebouw
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
Afspraken zijn flexibel in te plannen: Corine komt graag bij u langs.