Europa Actueel

Op deze webpagina vindt u de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Verder vindt u informatie over nieuwe openstellingen voor (Europese) subsidieaanvragen en andere nieuwsberichten.

Europese vlag op schip

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland 9 september 2022

Hij is er weer, de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U vindt de nieuwste en de vorige versies verder op deze pagina.

Nieuwe 'after Brexit'' hulp voor ondernemers

Vanuit de EU is er geld vrijgekomen voor ondernemers om een Handelsprogramma te starten waarmee ze nieuwe markten kunnen ontdekken. In een later stadium kunnen bedrijven ook in aanmerking komen voor een compensatieregeling.

U leest alles over deze 'Brexit Adjustment Reserve' (BAR) op de website van Impuls Zeeland.

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: 15 april tot 22 juli 2022. Is gesloten.

Op 15 april 2022 werd de Zeeland in Stroomversnelling subsidieregeling voor de 8e keer opengesteld. Consortia, groepen van samenwerkende partijen, konden tot 22 juli 2022 hun aanvraag indienen. In totaal was er deze ronde € 250.000,- beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en € 650.000,- voor demonstratieprojecten. 

Mooi voortraject

Voor de vaak iets ingewikkeldere Europese regelingen kan een ZiS-aanvraag een mooi voortraject zijn.

Mocht u nog geen aanvraag hebben kunnen indienen, dan is er in de toekomst waarschijnlijk weer een nieuwe kans. Meer informatie vindt u hieronder. 

Wat is Zeeland in Stroomversnelling

De Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling richt zich op duurzame economische structuurversterking van Zeeland. We stimuleren netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten die bijdragen aan innovatie en het bundelen van kennis.

Subsidie kan worden aangevraagd door consortia werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg.

Er zijn twee verschillende soorten subsidies die kunnen worden aangevraagd: voor haalbaarheidsonderzoeken en voor demonstratieprojecten. Met haalbaarheidsonderzoeken wordt de haalbaarheid van een innovatief idee onderzocht. Als blijkt dat er reële kansen zijn voor het innovatieve idee kan de volgende stap een demonstratieproject zijn, waarbij het idee getest wordt in de praktijk.

Op de provinciale webpagina over deze subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vindt u ook een Powerpointpresentatie met alle details.

Welke openstellingen zijn er? 

Op onze algemene Europaloket-webpagina vindt u een overzicht van alle openstellingen waar ons Europateam u over kan adviseren. 

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Als u op tijd op de hoogte wilt zijn (en blijven) van nieuwe openstellingen en bijeenkomsten, kunt u zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland en voor onze Nieuwsberichten. De (uitgebreidere) nieuwsbrief komt gemiddeld één tot twee keer per maand uit, maar niet op vaste momenten. Nieuwsberichten ontvangt u als het om maar één of twee onderwerpen gaat, in de vorm van een email.

Wilt u de nieuwsbrief of de nieuwsberichten ook ontvangen? aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Nieuwsbrieven RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Voor ondernemers maar ook voor veel niet-ondernemers kunnen de nieuwsbrieven van de RVO heel interessant zijn. Hieronder vind u de meest recente versie. U kunt zich er ook zelf op abonneren via de website van de RVO.

Nieuwsbrief RVO 27 september 2022