Europa Actueel

Op deze webpagina vindt u de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Verder vindt u informatie over nieuwe openstellingen voor (Europese) subsidieaanvragen en andere nieuwsberichten.

Europese vlag op schip

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Op 15 april 2022 is de Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) subsidieregeling voor de 8e keer opengesteld. Consortia, groepen van samenwerkende partijen, kunnen tot 22 juli 2022 hun aanvraag indienen. Een subsidieaanvraag binnen een ZiS-openstelling kan een mooi voortraject zijn voor Europese subsidie. U leest er alles over in het hoofdstuk hieronder.

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: 15 april tot 22 juli 2022

Op 15 april 2022 is de Zeeland in Stroomversnelling subsidieregeling voor de 8e keer opengesteld. Consortia, groepen van samenwerkende partijen, kunnen tot 22 juli 2022 hun aanvraag indienen, waarna deze beoordeeld zal worden. In totaal is er deze ronde € 250.000,- beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en € 650.000,- voor demonstratieprojecten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst op 28 april 2022.

Voor de vaak iets ingewikkeldere Europese regelingen kan een ZiS-aanvraag een mooi voortraject zijn.

De Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling richt zich op duurzame economische structuurversterking van Zeeland. We stimuleren netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten die bijdragen aan innovatie en het bundelen van kennis.

Subsidie kan worden aangevraagd door consortia werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg.

Er zijn twee verschillende soorten subsidies die kunnen worden aangevraagd: voor haalbaarheidsonderzoeken en voor demonstratieprojecten. Met haalbaarheidsonderzoeken wordt de haalbaarheid van een innovatief idee onderzocht. Als blijkt dat er reële kansen zijn voor het innovatieve idee kan de volgende stap een demonstratieproject zijn, waarbij het idee getest wordt in de praktijk.

Op de provinciale webpagina over deze subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vindt u ook een Powerpointpresentatie met alle details.

Startbijeenkomst nieuwe Europese subsidieprogramma’s in Zuid-Nederland, 11 april 2022

Deze startbijeenkomst vond op maandag 11 april plaats.

Tijdstip: van 13:30 – 17:45 uur, locatie: De Lasloods, Tweede Binnenhavenweg 8, 4382 ZH Vlissingen.

Het was een startbijeenkomst over de nieuwe mogelijkheden voor de volgende subsidieprogramma’s:

  • OPZuid (zie onze vorige mail met nieuwsbericht over OPZuid)
  • het Just Transition Fund (JTF)
  • het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP)
  • het nieuwe Interreg Vlaanderen-Nederland programma

Lees meer over deze startbijeenkomst op de website van Stimulus. Ook als u niet heeft kunnen deelnemen aan de startbijeenkomst, kunt u daar alsnog nuttige informatie vinden. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Stimulus.

Welke openstellingen zijn er? 

Op onze algemene Europaloket-webpagina vindt u een overzicht van alle openstellingen waar ons Europateam u over kan adviseren. 

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Als u op tijd op de hoogte wilt zijn (en blijven) van nieuwe openstellingen en bijeenkomsten, kunt u zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland en voor onze Nieuwsberichten. De (uitgebreidere) nieuwsbrief komt gemiddeld één tot twee keer per maand uit, maar niet op vaste momenten. Nieuwsberichten ontvangt u als het om maar één of twee onderwerpen gaat, in de vorm van een email.

Wilt u de nieuwsbrief of de nieuwsberichten ook ontvangen, klik dan op deze link: aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. 

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven:

Nieuwsbrieven RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Voor ondernemers maar ook voor veel niet-ondernemers kunnen de nieuwsbrieven van de RVO heel interessant zijn. Hieronder vind u de meest recente versie. U kunt zich er ook zelf op abonneren via de website van de RVO.

Nieuwsbrief RVO 24 mei 2022