Als inwoner of als toerist wilt u gemakkelijk door Zeeland kunnen reizen. Het behoort tot de taken van de Provincie om dat mogelijk te maken. We zorgen onder meer voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (behalve de trein). Verder is een belangrijk deel van onze inspanningen gericht op de verkeersveiligheid in Zeeland.


Zoek op onderwerp

De haltetaxi biedt taxivervoer van bushalte naar bushalte in Zeeland. De haltetaxi rijdt op trajecten of momenten waar(op) de bus niet meer rijdt en sluit aan op de dienstregeling van de bus.

Connexxion verzorgt voor heel Zeeland het openbaar busvervoer. Op plekken of momenten waar het busvervoer is verdwenen biedt de Provincie de haltetaxi aan.

Actuele gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen.

Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. En vooral veiliger maken. Dat is het belangrijkste doel van het verkeersbeleid van de Provincie. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

In de winter wordt bij gladheid gestrooid op wegen en belangrijke fietsroutes. De Provincie en andere wegbeheerders werken hierbij samen.

Meer aandacht voor duurzaamheid bij wegenbouw. Al van de vroegste fase van projecten houden we daar voortaan rekening mee. Samen met de landelijke overheid, gemeenten, waterschappen en de bouwsector.

De Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen zorgt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor een snellere verbinding tussen beide oevers en tussen Nederland en Vlaanderen.

Ter hoogte van de dorpen Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek komen de Sloeweg (N62), de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg bij elkaar (havenknooppunt Vlissingen-Oost). Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren staan op deze locatie drie nieuwe viaducten: knooppunt Drie Klauwen. 

Vlot en veilig van Goes naar Gent. De Tractaatweg (N62), de weg tussen Terneuzen en de Belgische grens, is verbreed naar twee keer twee rijstroken. Op drie locaties zijn verkeerslichten vervangen door viaducten. Voor de gehele ...

De Provincie Zeeland werkt via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) met haar partners aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Zeeland.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

De Zanddijk – Molendijk (N673) vormen de belangrijkste ontsluitingsroute van en naar Yerseke. We hebben samen met de gemeenten Reimerswaal en Kapelle, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en belanghebbenden onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. Op deze...

Vindt u dat de Provincie Zeeland als (vaar)wegbeheerder aansprakelijk is voor schade aan eigendommen of letselschade? Dan kunt u de Provincie Zeeland aansprakelijk stellen.​

Voor dit project werden verschillende ideeën getest om het wachten op het busstation in Terneuzen te verbeteren.

Het huidige vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen.

De Provincialeweg N675, van Breskens richting Cadzand, loopt door het buurtschap Boerenhol.