Als inwoner of als toerist wilt u gemakkelijk door Zeeland kunnen reizen. Het behoort tot de taken van de Provincie om dat mogelijk te maken. We zorgen onder meer voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (behalve de trein). Verder is een belangrijk deel van onze inspanningen gericht op de verkeersveiligheid in Zeeland.


Zoek op onderwerp

De haltetaxi biedt taxivervoer van bushalte naar bushalte in Zeeland. De haltetaxi rijdt op trajecten of momenten waar(op) de bus niet meer rijdt en sluit aan op de dienstregeling van de bus.

Connexxion verzorgt voor heel Zeeland het openbaar busvervoer. Op plekken of momenten waar het busvervoer niet meer rijdt, biedt de Provincie de haltetaxi aan.

Bijgewerkte gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen.

Het belangrijkste doel van ons verkeersbeleid is om Zeeland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

In de winter wordt bij gladheid gestrooid op wegen en belangrijke fietsroutes. De Provincie en andere wegbeheerders werken hierbij samen.

De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhoud van de droge en natte infrastructuur. Bij de aanleg van wegenbouw houden we al in de vroegste fase rekening met duurzaamheid. 

De Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen zorgt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor een snellere verbinding tussen beide oevers en tussen Nederland en Vlaanderen.

Ter hoogte van de dorpen Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek komen de Sloeweg (N62), de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg bij elkaar (havenknooppunt Vlissingen-Oost). Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren staan op deze locatie drie nieuwe viaducten: knooppunt Drie Klauwen. 

Vlot en veilig van Goes naar Gent. De Tractaatweg (N62), de weg tussen Terneuzen en de Belgische grens, is verbreed naar twee keer twee rijstroken. Op drie locaties zijn verkeerslichten vervangen door viaducten. Voor de gehele ...

De Provincie Zeeland werkt via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) met haar partners aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Zeeland.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u toestemming (ontheffing) aanvragen.

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

De Zanddijk – Molendijk (N673) vormen de belangrijkste ontsluitingsroute van en naar Yerseke. We hebben samen met de gemeenten Reimerswaal en Kapelle, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en belanghebbenden onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. Op deze...

Vindt u dat de Provincie Zeeland als (vaar)wegbeheerder aansprakelijk is voor schade aan eigendommen of letselschade? Dan kunt u de Provincie Zeeland aansprakelijk stellen.​

Met de actie ‘Lekker Wachten 2.0’ gaat de Provincie Zeeland samen met de gemeente Terneuzen en vervoersbedrijf Connexxion verder met de aanpak van het busstation Westerscheldetunnel Terneuzen

Het vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen.

De Provincialeweg N675, van Breskens richting Cadzand, loopt door het buurtschap Boerenhol.  

De Provincie verzorgt zestig procent van haar bermen op een ecologische manier.