Als inwoner of als toerist wilt u gemakkelijk door Zeeland kunnen reizen. Het behoort tot de taken van de Provincie om dat mogelijk te maken. We zorgen onder meer voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (behalve de trein). Verder is een belangrijk deel van onze inspanningen gericht op de verkeersveiligheid in Zeeland.


Zoek op onderwerp

Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. En vooral veiliger maken. Dat is het belangrijkste doel van het verkeersbeleid van de Provincie. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

In de winter wordt bij gladheid gestrooid op wegen en belangrijke fietsroutes. De Provincie en andere wegbeheerders werken hierbij samen.

Meer aandacht voor duurzaamheid bij wegenbouw. Al van de vroegste fase van projecten houden we daar voortaan rekening mee. Samen met de landelijke overheid, gemeenten, waterschappen en de bouwsector.

Actuele gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen.

De Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen zorgt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor een snellere verbinding tussen beide oevers en tussen Nederland en Vlaanderen.

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren bouwen we op de kruising Sloeweg drie nieuwe viaducten. Medio 2019 moet dit knooppunt met viaducten open zijn voor het verkeer. Lees meer over het project Sloeweg II.

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de Tractaatweg BV aan de verbreding van de Tractaatweg (Terneuzen - Belgische grens) naar twee keer twee rijstroken. Naar verwachting is het werk in 2019 klaar. Dan is de weg veiliger en kunt u overal vlot doorrijden.

Connexxion verzorgt voor heel Zeeland het openbaar busvervoer. Op plekken of momenten waar het busvervoer is verdwenen biedt de Provincie de haltetaxi aan.

De Provincie Zeeland werkt via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) met haar partners aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Zeeland.

In Zeeland zijn er meer dan honderd knelpunten waar het landbouwverkeer niet vlot en veilig voort kan of waar er conflicten zijn met andere weggebruikers. De wegbeheerders en de agrarische sector pakken die knelpunten aan.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Wegenverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

De haltetaxi biedt taxivervoer van bushalte naar bushalte in Zeeland. De haltetaxi rijdt op trajecten of momenten waar(op) de bus niet meer rijdt en sluit aan op de dienstregeling van de bus.

De N258 van Westdorpe naar Hulst loopt vlak langs buurtschap Absdale. Ter hoogte van het buurtschap wordt de provinciale weg doorkruist door een aantal straten. Dat is onveilig. Daarom gaan we de weg anders inrichten.

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.