Als inwoner of als toerist wilt u gemakkelijk door Zeeland kunnen reizen. Het behoort tot de taken van de Provincie om dat mogelijk te maken. We zorgen onder meer voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (behalve de trein). Verder is een belangrijk deel van onze inspanningen gericht op de verkeersveiligheid in Zeeland.


Zoek op onderwerp

Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. En vooral veiliger maken. Dat is het belangrijkste doel van het verkeersbeleid van de Provincie. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

In de winter wordt bij gladheid gestrooid op wegen en belangrijke fietsroutes. De Provincie en andere wegbeheerders werken hierbij samen.

Meer aandacht voor duurzaamheid bij wegenbouw. Al van de vroegste fase van projecten houden we daar voortaan rekening mee. Samen met de landelijke overheid, gemeenten, waterschappen en de bouwsector.

Actuele gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen.

De Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen zorgt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor een snellere verbinding tussen beide oevers en tussen Nederland en Vlaanderen.

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren bouwen we op de kruising Sloeweg drie nieuwe viaducten. 30 september 2019 moet dit knooppunt 'Drie Klauwen' met viaducten open zijn voor het verkeer. Lees meer over het knooppunt.

Vlot en veilig van Goes naar Gent. De Tractaatweg (N62), de weg tussen Terneuzen en de Belgische grens, is verbreed naar twee keer twee rijstroken. Op drie locaties zijn verkeerslichten vervangen door viaducten. Voor de gehele ...

Connexxion verzorgt voor heel Zeeland het openbaar busvervoer. Op plekken of momenten waar het busvervoer is verdwenen biedt de Provincie de haltetaxi aan.

De Provincie Zeeland werkt via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) met haar partners aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Zeeland.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

De haltetaxi biedt taxivervoer van bushalte naar bushalte in Zeeland. De haltetaxi rijdt op trajecten of momenten waar(op) de bus niet meer rijdt en sluit aan op de dienstregeling van de bus.

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

Hoe zorgen we ervoor dat Yerseke goed bereikbaar is vanaf de A58? En hoe maken we de wegen rondom het dorp veiliger? Dat onderzoeken we samen met gemeente Reimerswaal en belanghebbenden.

Vindt u dat de Provincie Zeeland als (vaar)wegbeheerder aansprakelijk is voor schade aan eigendommen of letselschade? Dan kunt u de Provincie Zeeland aansprakelijk stellen.​