Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. Met ons natuurbeleid willen we bereiken dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland.

 


Zoek op onderwerp

Met het natuurbeleid wil de Provincie bereiken dat de karakteristieke Zeeuwse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft.

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom moeten we bedenken hoe we omgaan met de uitstoot van stikstof bij de ontwikkeling van ons land. Rijksoverheid en provincies werken samen aan een nieuwe aanpak stikstof. 

Wilt u een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u mogelijk in aanraking komt met bomen, beschermde plant- en diersoorten en Natura 2000-gebieden? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming.

 

De Provincie werkt aan een netwerk waarin natuurgebieden onderling en met het omringende agrarisch gebied verbonden zijn.

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies.

De Provincie Zeeland kent verschillende subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer. Een overzicht van de regelingen vindt u hier.  

Zeeland heeft zestien natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk Natura 2000. In de beheerplannen staat onder andere welke activiteiten er toegestaan zijn en wanneer een vergunning nodig is.

De enorme verscheidenheid aan dieren en planten is nuttig en noodzakelijk. Deze biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. De aantasting van de biodiversiteit is uiteindelijk ook voor het voortbestaan van mensen een bedreiging. Plant- en diersoorten...

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare.

De Provincie maakt het Zeeuwse landschap beter toegankelijk met de aanleg van een wandelnetwerk en fietsnetwerk.

Een onderdeel van het natuurbeleid van de Provincie is natuureducatie. We geven hiervoor subsidie aan het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

De Oosterschelde is het grootste en natste Nationaal Park van Nederland. Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water.

Een aantal gebieden in Zeeland is beschermd landschap. Ons doel is om karakteristieke Zeeuwse landschappen herkenbaar te houden. 

Met ons natuurbeleid regelen we de bescherming, ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap. Voor sommige onderwerpen is een gedetailleerdere uitwerking nodig. Hiervoor heeft de Provincie Omgevingsverordening Zeeland opgesteld.

In West Zeeuws-Vlaanderen komt Waterdunen. Kustversterking, nieuwe natuur en recreatie gaan er samen. Dat maakt Waterdunen tot een bijzonder project

Langs het Kanaal door Walcheren tussen Oost-Souburg en Middelburg plant de Provincie Zeeland de komende jaren nieuwe abelen.

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta heeft alles in zich om de UNESCO-Geopark status te krijgen.

De natuur verandert door de jaren heen. Door de natuur te volgen, krijgen we een beeld van de veranderingen. Deze informatie gebruikt de Provincie om haar beleid bij te kunnen sturen.

De Provincie verzorgt zestig procent van haar bermen op een ecologische manier.